paskhaxaskyltSe till att det finns ordentliga halkskydd på kvasten – fall från hög höjd ger allvarliga skador. Tar du med katten bör du vara medveten om allergirisken. Och tänk på att nolltolerans för alkohol och droger gäller även för framförande av kvast.

Så låter det när Arbetsmiljöupplysningen går igenom vad påskkärringar och häxor bör tänka på inför veckans färd till Blåkulla. Även risken för hot och våld bör beaktas, liksom den stress som kan uppstå, enligt genomgången.

Häxor och påskkärringar är i allmänhet egenföretagare, men delar av arbetsmiljölagen gäller i alla fall. ”I de fall där det skulle finnas ett anställningsförhållande mellan djävulen och häxorna gäller arbetsmiljölagen fullt ut.”

Webbsajten, som LO, PTK och Svenskt Näringsliv ligger bakom, rekommenderar också att häxorna utser ett skyddsombud för att arbetet ska läggas upp på ett säkert sätt.