Bemanningsföretagen vill kunna anställa på deltid och införa nya anställningsformer. Facket vill att det bara ska finnas tillsvidareanställning på heltid och facket vill också att arbetsgivarna ska förhandla med det fackförbund som facken utser.

– Vi vill ha mer trygghet och mer ordning och reda, säger Kent Ackholt på LO.

Förhandlingarna om ett nytt bemanningsavtal började i dag på förmiddagen. Förhandlingarna sker i LO:s regi och alla LO-förbund finns företrädda i förhandlingarna. Bemanningsavtalet är speciellt på det viset att alla 14 LO-förbund har varsitt avtal och alla 14 avtal har samma innehåll. Och grundtanken i avtalet är att de uthyrda ska ha en lön som motsvarar genomsnittet på den arbetsplats de arbetar på.

Facket vill ha bort möjligheten att anställa på vikariat och visstid hos bemanningsföretagen. I stället ska alla ha heltids- och tillsvidareanställningar. Dessutom pekar facket på ett problem. En bemanningsanställd som arbetat heltid en månad kan också ha suttit och väntat 50-60 timmar en sådan månad. Till exempel kan det handla om en bemanningsanställd som väntar på jobb fram till eftermiddagen och då får jobb – åtta timmar på ett eftermiddagsskift. Facket vill att den bemanningsanställde ska ha betalt för all väntetid också.

Arbetsgivarnas krav krockar delvis med fackets. De vill kunna anställa på deltid och de vill ha ha tre nya slags anställningsformer: yrkesintroduktionsanställningar för unga, matchningsanställningar för långtidsarbetslösa och etableringsanställningar för nyanlända invandrare.

–Vi får resonera om anställningsvillkoren för dessa. Och vi vill lyssna på arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons tankar om snabbspår för nyanlända, säger Henrik Bäckström, vd för Bemanningsföretagen.

Förhandlingarna handlar inte om en ny lönenivå. Den är fastslagen sedan tidigare – 2,8 procent. Det preciserar dock facket till en löneökning på minst fyra kronor i timmen.

I dag finns två garantilöner – för arbetare och för yrkesarbetare. LO-förbunden ser helst att det bara finns en garantilön, som är den lön som betalas ut när den anställde inte är uthyrd. I dag är de två olika lönerna 100 och 108 kronor per timme.

Facken vill också att arbetsgivarna ska acceptera LO:s organisationsplan och det betyder helt enkelt att arbetsgivarna ska gå med på att förhandla med det förbund som facket utsett till facklig part på de olika orterna och i de olika företagen.

Bemanningsavtalet löper ut sista april. I dag bytte parterna bara krav och förhandlingarna börjar på allvar nästa tisdag.