Många som kommer till akuten är missbrukare, och det skapar ofta  aggressiva situationer, säger Jessica Fryckstedt. Foto: Pontus Lundahl

Många som kommer till akuten är missbrukare, och det skapar ofta aggressiva situationer, säger Jessica Fryckstedt. Foto: Pontus Lundahl

 

Allt fler yrkeskategorier vittnar om ökade hot på jobbet. Jessica Fryckstedt är överläkare på Karolinska Sjukhuset i Solna. Hon berättar om en vardag som kännetecknas av utsatthet.

I över 20 år har Jessica Fryckstedt arbetat på akutmottagningen på Karolinska sjukhuset i Solna. För några år sedan åkte hon på en rejäl smocka av en påtänd ung tjej som befann sig på akuten.

– Jag försökte hålla henne kvar när hon ville gå. När jag blev slagen backade jag. Ingen kommer till akuten för skojs skull och det är väldigt mycket missbruk, vilket kan skapa aggressiva situationer. Man vet aldrig vad som kan hända.

Den gången, när Jessica Fryckstedt blev slagen, lät hon bli att polisanmäla.citatjessicafryckstedt

– Tjejen hade nog med bekymmer i sitt liv. Jag hade inte känt någon tillfredsställelse i att se henne fälld. Däremot har vi nu skyltar uppe på akuten om nolltolerans mot våld, att vi ska polisanmäla allt.

Varken Jessica Fryckstedt eller någon av hennes kolleger har fått träning i hur man möter en aggressiv människa eller hur man bör agera om en hotfull situation uppstår. Det är något hon önskar sig, även om hon numera känner sig trygg i den yrkeserfarenhet hon skaffat sig.

– Det är fruktansvärt vanligt med verbala hot. Men man ska inte låta en persons ord få stor betydelse. Det är viktigt att extrahera sig själv från situationen och tänka att jag är där som yrkesutövare.

Under ett nattskift hade hon en kvinna som gick efter henne överallt och skrek. Kvinnan ville bli tillfredsställd i sitt missbruksbehov men Jessica Fryckstedt vägrade skriva ut tabletter.

– Jag kunde inte göra något åt det, men känslan är såklart att man inte känner sig som världens bästa yrkesutövare och det blir en obehaglig stämning för alla.

Om en situation går över styr försöker Jessica Fryckstedt vara snabb på att ställa om och gå vid sidan av.

– Jag har kolleger som blivit slagna också, vilket man absolut inte ska behöva bli i sitt jobb. Värst är när de spanar in namnskylten på arbetskläderna och säger ”Jag vet var du bor”.

I mötet med patienten är samtalet oerhört viktigt, samt sättet att ställa frågor. När hon möter en ny patient frågar hon inte på vilket sätt de är sjuka utan i stället varför de har uppsökt akutmottagningen. Detta för att det kan finnas en mängd anledningar till varför personen är där.

– Bakom varje ilska finns ett barn som är rädd. Patienterna kan vara arga på allt möjligt, det är oftast inte oss de är arga på men det är vi som får ta emot ilskan.

 

Läs också:

Hotade yrkesgrupper

Kronofogden värsta jobbet för jurister Fackförbundet Jusek gjorde i fjol en enkät bland sina medlemmar inom polis, åklagarväsende, kronofogde och domstol. Enkäten visade att var femte känner sig otrygg i sin yrkesutövning. Högst andel hot syntes inom kronofogden där nära 60 procent svarade att de utsatts för våld eller hot de senaste två åren. Obehag i skolan Jobbhälsobarometern 2014 från Sveriges företagshälsor visar att mer än varannan anställd inom skolan inte får hjälp vid för hög arbetsbelastning. Det är också dessa som i högst utsträckning upplevt psykiskt obehag med att gå till jobbet. Utsatt i ambulanser Minst en gång i månaden utsätts en ambulansanställd för hot eller våld. Knivhot, knytnävsslag och ambulanser som beskjuts med grön laser blir en allt vanligare företeelse. Det visar en undersökning som Kommunalarbetaren har gjort. De flesta fallen, 62 procent, sker i någon av de tre storstadsregionerna. Källa: Arbetsmiljöupplysningen