Verkstadskoncernen Sandvik vill lägga ner sin fabrik i Åbo i Finland. Fackliga förhandlingar har inletts.

Enligt Sandviks plan ska verksamheten avvecklas gradvis fram till slutet av nästa år.

470 personer arbetar på Åbo-fabriken. Totalt har Sandvik 1 700 anställda i Finland. Sandvik förhandlar också om att minska antalet anställda vid fabriken i Tammerfors.

Sandvik har tidigare meddelat att bolaget ska stänga tio fabriker, företrädesvis i Europa, för att få ner kostnaderna. Sandvik tillverkar bland annat maskiner till den krisdrabbade gruvnäringen.