Flera lokala förhandlingar om Media Markts stora varsel har slutat i oenighet. Nästa steg blir centrala förhandlingar om företagets vilja att ändra på hur mycket de anställda arbetar.

– Vi kan inte acceptera arbetsgivarens förslag om att ett stort antal anställda kommer att få lägre sysselsättningsgrad, säger Per Sandqvist på Handels i Kristianstad till Handelsnytt, och han berättar också att facket begärt central förhandling.

Även i Helsingborg har facket begärt central förhandling, där vill Media Markt att det bara är cheferna som ska arbeta heltid.

– Det är helt fel utveckling. Man ska kunna försörja sig på sin lön. Jag tror också att man tappar kompetens genom att göra så, säger Handels ombudsman Magnus Möller till Handelsnytt.

Arbetet har tidigare berättat om Media Markts varsel. 1 100 anställda i 23 butiker är varslade. Företagets kommunikationschef Anna Sjödin förklarade att företaget vill ändra i de anställdas anställningskontrakt så att de anställda får en annan sysselsättningsgrad. Media Markt vill att fler ska jobba på kvällar och helger. Anna Sjödin sa också att företagets kanske anställer flera.

Handels avtalssekreterare Per Bardh sa att Media Markt försöker kringgå reglerna i lagen om anställningsskydd. Enligt honom är problemet att företaget vill minska de anställdas arbetstid mot deras vilja och det skulle innebär sämre förtjänst och arbetslöshet på deltid.

Enligt Per Bardh borde företaget i stället för att varsla ha begärt en förhandling om arbetstidens förläggning.

Ewa Björkman är ansvarig för elektronikhandelsföretag hos Handels. Hon bekräftar att de lokala förhandlingarna på flera platser slutat i oenighet och att facket begärt centrala förhandlingar.

– Ambitionen i avtalet är att öka antalet heltider och att Handeln mår bra av fler heltid. Att minska arbetstiden för anställda går i motsatt riktning, säger Ewa Björkman.

Anna Sjödin anser inte att det finns så mycket att säga i dag, eftersom förhandlingarna fortfarande pågår. I ett mejl skriver hon att företaget hoppas komma med ett besked under april.