Handels anser att elektronikföretaget Media Markt agerar olagligt och felaktigt när företaget varslar 1 100 anställda i 23 butiker för att ändra deras sysselsättningsgrad.

– Vi varslar för att justera i de anställdas anställningskontrakt. Vi vill ha möjligheten att ändra sysselsättningsgraden och det kan bli både uppåt och nedåt och för en del kan sysselsättningsgraden bli oförändrad, säger Anna Sjödin, kommunikationschef hos Media Markt.

Hon säger att företaget vill se till att fler jobbar på kvällar och helger då butikerna har fler kunder. Dessutom kan Media Markts butiker komma att anställa fler, enligt henne.

Media Markt har lämnat sitt varsel till Arbetsförmedlingen. Enligt Anna Sjödin är ambitionen att ingen ska bli av med jobbet men sysselsättningsgraden kan ändras för en del av de varslade.

Handels avtalssekreterare Per Bardh säger:

– Att minska en anställds arbetstid är en uppsägning. Media Markt försöker kringgå reglerna i lagen om anställningsskydd och lägga ut arbetsbrist på flera personer i stället för att säga upp de sist anställda.

Problemet blir enligt Per Bardh att Media Markt vill minska arbetstiden för anställda mot deras vilja. För de anställda betyder det sämre förtjänst och att de blir arbetslösa på deltid.

– Det här är ett felaktigt sätt att förändra villkoren för de anställda. Jag tycker det hade varit bättre om företaget begärt en mbl-förhandling om arbetstidens förläggning, säger Per Bardh.

Ewa Björkman är ansvarig för elektronikhandelsföretag hos Handels. Hon berättar att Media Markt i en rad butiker begärt förhandlingar om omorganisation av verksamheten.

– Att minska heltider till deltider går emot vårt kollektivavtal, som föreskriver att vi ska sträva efter flera heltidsanställningar, säger hon.