Foto: Janerik Henriksson

Foto: Janerik Henriksson

Sista dagen att söka sommarjobb är någon gång runt mitten av mars i de flesta kommuner. Därför uppmanar Arbetsmiljöverket kommunerna och andra arbetsgivare att ta reda på vilka regler som gäller innan de anställer minderåriga, det vill säga ungdomar under 18 år.

För minderåriga i arbetslivet gäller särskilda regler. Vissa arbetsuppgifter får de inte alls utföra och de får inte heller arbeta alla arbetstider.

Exempelvis är det inte tillåtet för minderåriga att köra motordrivna gräsklippare om det inte ingår i undervisning eller praktik. Arbetsgivaren ska dessutom förvissa sig om att den minderårige har psykiska och fysiska förutsättningar för arbetet.

De som är under 16 år får inte sälja åldersreglerade varor som tobak och öl, enligt Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter som började gälla för två år sedan. De nya reglerna slår också fast att minderåriga inte får transportera pengar eller värdehandlingar utanför arbetsstället. Tidigare har det varit en fråga om riskbedömning, nu är det förbjudet.

Samtidigt har myndigheten tagit fram en vägledning med råd och rekommendationer till arbetsgivare och skolor. Vägledningen handlar bland annat om risker i de branscher som i dag är de vanligaste för minderåriga. Det vill säga butik, hotell och restaurang, vård och omsorg, bygg samt industri eller verkstad.

I detaljhandeln måste arbetsgivaren undersöka riskerna med en rad arbetsuppgifter. Exempelvis att arbeta i kassa, öppna och stänga butiken, sälja varor som man måste ha en viss ålder för att få köpa.
Exempel på risker i hotell- och restaurangbranschen som arbetsgivaren måste bedöma: Situationer där den minderåriga kan möta berusade personer. Arbeta i kök med het olja eller heta stekhällar. Köksmaskiner som man kan skada sig på. Hantera pengar eller andra värdeföremål. Arbetsgivaren ska också bedöma om den minderåriga är mogen nog att öppna eller stänga själv eller tillsammans med någon annan.

I vård och omsorg måste arbetsgivaren bedöma riskerna med att ta hand om människor i kris, med tunga lyft och att bli utsatt för allvarlig smitta. Att vårda dementa eller personer med psykisk ohälsa ingår i de förbjudna arbetsuppgifterna.

Exempel på risker på byggarbetsplatser är att arbeta på höjd, till exempel stegar, ställningar och tak. Komma i kontakt med farliga kemikalier eller hantera farliga maskiner.

Dessutom blir Arbetsmiljöverkets lista över förbjudna arbetsuppgifter för minderåriga mer detaljerad från och med den 1 juni 2015. Exempelvis måste arbetsgivaren säkra att risken att skadas av brandfarliga vätskor och ångor är minimal. Och frätande kemiska produkter får användas enbart om hanteringen är säker.

Här hittar du Arbetsmiljöverkets regler om minderåriga, AFS 2012:3.

Här hittar du Arbetsmiljöverkets vägledning om minderårigas arbetsmiljö.