Scotts marijuanaodling i Kalifornien har blivit mindre lönsam på senaste tiden. Foto: Hanna Sistek

Marijuanaodling i Kalifornien. Foto: privat

 

Kriminella jobb blir lagliga, delstater ökar skatteintäkterna och facket förbereder lärlings­utbildningar för cannabisarbetare.
– 51 procent är för legalisering – marijuana är mer populärt än de ­flesta ­politiker, skrattar Allen St Pierre, lobbyorganisationen NORML.

Något har hänt med folkopinionen om cannabis. Under hösten sällade sig Washington och Alaska till de delstater som har legaliserat marijuana för rekreationsbruk. Vägen dit går ofta genom avkriminalisering och legalisering av medicinsk användning. Många fler delstater är på väg; totalt 17 har avkriminaliserat och 23 tillåter marijuana för medicinska ändamål.

I Colorado, som legaliserade marijuana för ett år sedan, inbringar den numera vita sektorn motsvarande 42 miljoner skattekronor i månaden. Det skapar även andra ringar på vattnet, enligt Allen St Pierre som basar för landets största lobbyorganisation för marijuana-legalisering, NORML.

– Det handlar om jurister, revisorer, personerna som för över pengarna till banker, folk som sköter transporterna – folk som tidigare riskerat år i fängelse som nu i stället kan betala skatt och ta del av socialförsäkringssystemet, säger han.

Och det är inte allt. Nästa logiska steg är att organisera folk som jobbar i sektorn.

Produktionen sker i två steg. Först måste plantorna odlas, en delikat process som närmast kan liknas vid barnpassning, med näringstillförsel, avlägsnande av döda löv, jagande av skadeinsekter och mögel, skördande och till sist torkande av kvistarna. Den andra delen är det så kallade trimmandet, då ett gäng säsongsarbetare vanligtvis hyrs in för att under några intensiva veckor klippa bort de yttre bladen från knopparna där det mesta av den aktiva substansen THC finns.

Det var för fem år sedan som Dan Rush på United Food and Commer­cial Workers International Union (UFCW) insåg att cannabisarbetarna föll inom ramen för de yrkeskategorier som han jobbade med. Kalifornien förberedde sig för att rösta kring legalisering (det blev ett knappt nej), och UFCW anslöt sig till ja-kampanjen och inledde samtal med arbetarna.

I dag kallar sig Rush för nationell direktör för Cannabis- och hampa-arbetares resning i Nordamerika. Rörelsen har 3 000 betalande medlemmar och fler på ingång.

Men det har inte varit helt lätt. Först och främst behöver delstaterna skapa ett regulatoriskt ramverk för industrin, som är speciell så tillvida att den både har en medicinsk gren och en rekreationsrelaterad. Och myndigheten för alkohol, tobak och skjutvapen kan inte mycket om hälsofrågor, förklarar Rush.

– Hälsovårdsmyndigheterna vill å andra sidan ofta inte ha något med cannabis att göra på grund av stigman, fortsätter han.

Nu har i alla fall kongressen beslutat att lägga 565 miljoner dollar på ”icke-traditionella lärlingsprogram” framöver, medel som Rush hoppas ska kunna finansiera lärlingsprogram för cannabisarbetare, inte olikt det ettåriga program som redan existerar för slaktare. De läser tre timmar i veckan parallellt med heltidsarbete och får efter avklarat program ett certifikat och fackmedlemskap.

Hanna Sistek

 

Läs också:

Plantorna torkas på galgar. Foto: Hanna Sistek

Plantorna torkas på galgar. Foto: privat

Avkriminalisering – legalisering

• Sedan 1965 har 25 miljoner amerikaner arresterats för marijuanarelaterade brott, 95 procent av dem för innehav. 2013 arresterades 693 000 personer. • Avkriminalisering: Att äga små mängder leder inte till fängelse eller prickar i brotts­­regist­ret utan betraktas som en mindre förseelse. • Legalisering: Canna­bis­bruk straffas inte alls. ­Kultivering, ­transport och försäljning blir lagligt. • Enligt senaste Gallup­mätningen är 51 procent av amerikanerna för en legalisering. 1969 var motsvarande siffra 12 procent. 2003 var den 34 procent. • Det finns många typer av cannabis. Samtliga producerar hampafiber och somliga producerar höga halter THC (tetrahydrocannabinol), den psyko­aktiva ingrediensen i marijuana. Vissa typer producerar bara cannabidiol (CBD), som enbart har medicinska effekter och inte gör användaren hög. CBD tas mot bland annat inflammation, smärta, oro, spasmer och psykoser. • Hampa innehåller mind­re än en procent THC. Den växer vilt i USA men förstörs regelmässigt av polisiära myndig­heter. • Legalisering av marijuana i hela USA skulle kunna leda till mot­svarande 23 miljarder kronor i skatteinkomster. Om cannabis be­skattades som alkohol och tobak skulle det kunna ge skatteinkomster mot­svarande 69 miljarder kronor, enligt Harvardekonomen Jeffrey Miron. • Cannabisarbetare organiseras av facken Teamsters och UFCW. • 2016 kommer Kalifor­nien än en gång att rösta om legalisering. Om det blir ja väntas en domino­effekt i såväl USA som i Latinamerika och Europa. Källa: NORML, Gallup, NerdWallet