Klicka för att se grafiken i större format

Parterna på arbetsmarknaden fortsätter att ha inflationsförväntningar som ligger långt under Riksbankens mål om en inflation på två procent. Inflationen kan komma att bli en källa till konflikt i de kommande avtalsförhandlingarna.

I veckan kom nya siffror över inflationsförväntningarna hos arbetsmarknadens läger. Dessa visar att Riksbankens nya åtgärder för att få fart på prisutvecklingen verkar ha avbrutit det branta ras i förväntningarna som syntes i slutet på förra året. Men det är ingen påtaglig uppgång som framträder.

Varken på två eller fem års sikt tror parterna att inflationen kommer att vara i närheten av målet. År 2017 räknar partsföreträdarna i genomsnitt med prisökningar på 1 procent.

De låga inflationsprognoserna kan också komma att ställa till oreda i nästa års stora avtalsrörelse. I Arbetets rundringning framträder nämligen två helt skilda synsätt på den för närvarande närmast obefintliga inflationens betydelse för avtalskraven. Bland facken är linjen glasklar – inflationsmålet är utgångspunkten för löneutrymmet.

– Flera tillfälliga faktorer bidrar till den låga inflationen. Räknar man bort effekterna av oljeprisfallet och räntesänkningarna ligger den underliggande inflationen kring 1 procent. När ekonomin tar fart efter 1-2 år, så är en inflation i nivå med målet den mest rimliga och bästa gissningen, säger LO-ekonomen Mats Morin., säger LO-ekonomen Mats Morin.

– Lägre bensin- och villaoljepriser till följd av fallande oljepris ger högre reallöner, men är inte något som svenska arbetsgivare ska kompenseras för. De drabbas inte heller av att köpkraften är ovanligt hög. Det som har betydelse är prisutvecklingen på varorna som vi själva producerar, säger Göran Zettergren, TCO:s chefsekonom.

I arbetsgivarlägret är resonemanget ett annat. Den låga inflationen begränsar svängrummet för lönelyft, hävdas det.
– Riksbanken var senfärdiga med att sänka räntan, och det kommer ta tid innan vi ser effekterna av de nya åtgärderna. Den låga inflationen skapar problem för företagen, eftersom de inte kan höja sina priser, samtidigt som kostnaderna ökar på grund av den svaga produktivitetstillväxten, säger Lena Hagman, Almegas chefekonom.

Anders Eld

 

Enkät

1. På vilken nivå kommer inflationen att ligga om ett par–tre år?

2. Hur påverkar inflationsprognosen dina avvägningar inför avtalsrörelsen?

FACKLIGA
morinmatsMats Morin, LO-ekonom
1) Upp mot 2 procent.

2) Det som påverkar bedömningen av löneutrymmet är inflationsmålet som Riksbanken strävar efter att hålla. På några års sikt är inflationsmålet viktigare än dagssituationen.

 

 

 

nilssongoranGöran Nilsson, kanslichef på Facken inom Industrin
1) Kring 2 procent.

2) Vi gör som vi brukar och räknar med en inflation runt två procent. För ett par år sedan då Riksbanken ofta lyfte fram den privata skuldsättningen uppstod viss oklarhet, men nu har banken i knappt ett år gjort klart att den osäkerheten inte finns kvar.

 

 

zettergrenGöran Zettergren, chefsekonom på TCO
1) 1 procent.

2) Inte så mycket alls. Det är självklart att utgå från en inflation på två procent. Det skulle vara djupt problematiskt för Riksbankens förmåga att stabilisera inflationen om parterna tog hänsyn till den faktiska inflationen.

 

 
 

ARBETSGIVARE
hagmanLena Hagman, chefekonom på Almega
1) År 2017 kommer inflationen att ligga nära inflationsmålet, men uppgången går sannolikt inte så snabbt som Riksbanken tror.

2) Det är viktigt att parterna når en gemensam syn och inte har orealistiska utgångspunkter. Det kan skapa problem om någon är för optimistisk om inflationen.

 

 

anders_rune@teknikforetagen_seAnders Rune, chefekonom på Teknikföretagen
1) Jag har aldrig försökt göra en sådan bedömning. Jag ifrågasätter om Riksbanken förmår göra det.

2) När inflationen är noll är det problematiskt om en part utgår från något annat än verkligheten.

 
 

 

Annika_Wallenskog-_SKL_Bild_2Annika Wallenskog, biträdande chefekonom på SKL
1) 1,8 procent om två år.

2) Vi befinner oss i en ovanlig situation med oerhört låg inflation och en lång tid med höga reallöneökningar. Dessutom kommer det att ta ett tag innan inflationen når upp till målet. Det påverkar givetvis förutsättningarna.