Rosa lapp visar att det är ett akut ärende. Ingen har fått p-böter med den i rutan, berättar Birger Richtoff, Göteborgs avancerade sjukvård i hemmet. Nu funderar staden på om anställda ska slippa betala böter de fått i tjänsten överhuvudtaget. Foto: Linda Flood

Rosa lapp visar att det är ett akut ärende. Ingen har fått p-böter med den i rutan, berättar Birger Richtoff, Göteborgs avancerade sjukvård i hemmet. Nu funderar staden på om anställda ska slippa betala böter de fått i tjänsten överhuvudtaget. Foto: Linda Flood

 

Göteborgs kommun underlättar för hemsjukvård och hemtjänst: Priset på nyttoparkeringstillstånd har sänkts från 10 000 kronor till 1 500. Dessutom utreds nu om arbetstagarna ska slippa p-böter.

Beslutet om billigare nyttoparkeringstillstånd togs av kommunfullmäktige i slutet av förra året och började gälla 1 januari.

– Det är för tidigt att säga ännu hur många fler nyttotillstånd vi ger ut, men vi räknar med en höjning, säger Carina Abrahamsson, tf enhetschef på trafikkontoret i Göteborg. richtoffcitat

– Det är ju inte meningen att vi ska tjäna pengar på detta, fortsätter Carina Abrahamsson.

Birger Richtoff, som är t f enhetschef för avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), berättar att de har 20–25 nyttotillstånd på 65 anställda.

– Jag tycker egentligen att det är konstigt att det kostar någonting överhuvudtaget när det är de egna skattepengarna inom kommunen, säger han.

Liksom många andra inom hemsjukvården har Birger Richtoff också fått betala sin del av en felparkering. Första dagen på jobbet för några år sedan fick han en p-bot som åt upp hela den dagens lön.

I dag är praxis att arbetstagarna betalar om de får p-böter. Men detta vill kommunen ändra på.

– Det handlar inte om att man ska få parkera varsomhelst eller hursomhelst. Intentionen är att arbetsgivaren ska lägga ut för p-boten om man inte har varit oförsiktig. Därefter ska pengarna kunna återbetalas om man visar på att det varit ett akut ärende, säger Lena Risfelt, planeringsledare på stadsledningskontoret. abrahamssoncitat
På uppdrag av kommunstyrelsen utreder Göteborg frågan om de som arbetar inom hemtjänst och hemsjukvård ska slippa betala p-böter de får i tjänsten. Birger Richtoff är något tveksam inför detta och spår att det kan gå inflation i antalet felparkeringar.

Carina Abrahamsson är däremot lugn.

– Vi har haft tre ärenden hos mig under sex år om parkeringsböter där arbetstagaren hävdat att det varit akuta ärenden.

I Göteborg är all hemsjukvård och hemtjänst i kommunal regi, till skillnad mot till exempel Stockholm. Medan den rödgröna majoriteten i Göteborgs kommunstyrelse röstar fram rutiner som underlättar för de anställda har Stockholms stads rödgrönrosa majoritet andra förslag på vilka lättnader som bör göras. Äldreborgarrådet Clara Lindholm (V) ser helst att personalen går eller cyklar, om det är möjligt, i stället för att använda bilen i jobbet. Förslag på prissänkning av nyttotillstånd ligger inte på bordet.

När Birger Richtoff ska tillbaka till jobbet plockar han fram ett rosa inplastat A4-papper från bilen. Dessa rosa papper fick hemsjukvården och hemtjänsten i Göteborg redan för ett par år sedan.

– Om läget är akut lägger vi denna i framrutan. Den visar att vi är på ett akut ärende och jag har aldrig varit med om att någon anställd fått böter med denna framme.

Om situationen i Stockholm säger han:

– Måtte det inte bli som där här. Trafikproblem är den största stressfaktorn för oss, men nu har i alla fall stressen över p-böter sjunkit.

15 000 för parkering i tjänsten

I Stockholms stad kostar ett nytto­­parke­rings­tillstånd 15 000 kronor per bil och år inklusive moms. Det gäller för parkering upp till två timmar per tillfälle. bI Göteborgs kommun har priset fram till i år varit 10 000 kronor per tillstånd men har nu sänkts till 1 500 kronor.