Arbetsgivarna i Bemanningsföretagen beklagar sig över att entusiasmen för bemanningsavtalet är låg. För många är inblandade och ingen tycks ta fullt ansvar, enligt arbetsgivarna.

Inom kort ska fack och arbetsgivare växla krav. Bemanningsavtalet löper ut den sista april och förhoppningen är att ha ett nytt avtal klart innan dess.

– Det är ett väldigt fördelaktigt avtal, men alla måste ställa upp till 100 procent för att avtalet ska fungera, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör i arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.

Han vill inte närmare utveckla sina invändningar. Och han tror inte att den bristande entusiasmen handlar om att det är kritiserad bransch och att många tycker anställningsförhållandena är dåliga.

– Jag förstår inte vad han menar och har inga kommentarer till hans uttalande, säger Kent Ackholt, som är ansvarig för Bemanningsavtalet hos LO.

Parterna växlar krav 30 mars. LO-förbundens avtalssekreterare har beslutat sig för en linje i förhandlingarna. Kent Ackholt vill dock inte berätta om den förrän arbetsgivarna fått kraven. Arbetsgivarna kommer att fastställa sina yrkanden om två veckor.

Förhandlingarna kommer inte att handla om lönepåslagens storlek, eftersom lönen för de uthyrda styrs av lönen för dem som jobbar på det inhyrande företaget.

Bakgrund

Alla 14 LO-förbund har undertecknat samma avtal. Det betyder att avtalsreglerna är desamma i alla LO-branscher. Grundidén i avtalet är att de uthyrda ska betalas med genomsnittslönen för dem som gör samma jobb som de inhyrda hos det inhyrande företaget. LO samordnar förhandlingarna och i förhandlingsdelegationen ingår företrädare för IF Metall, Handels, Livs, Transport, Kommunal, Byggnads, Fastighets och Seko. Motpart är Bemanningsföretagen med 520 medlemsföretag. Det finns ungefär 45 000 som är uthyrda till LO-jobb och de flesta finns inom industri, lager och logistik. Organisationsgraden är ungefär 25-30 procent och det finns mycket få lokala fackliga organisationer för uthyrda. Unionen har ett uthyrningsavtal för tjänstemän. För dem är löneprincipen en annan. Var och en har en personlig lön. Bland de uthyrda är ungefär 60 procent tjänstemän och resten arbetare. Källa: LO och Bemanningsföretagen