En 14 år gammal tvist om utflaggning mellan Transport och Seko på ena sidan och ett norskt rederi på den andra är på väg att få sin lösning i Arbetsdomstolen. Domen kan få konsekvenser för Internationella transportfederationens arbete mot ”fiffelflaggade” fartyg.

Det finns flera skäl till att tvisten om det Panamaflaggade fartyget Sava Star har tagit så lång tid att avgöra, skriver tidningen Transportarbetaren. Fram till 2007 väntade domstolen på ett annat mål som kunde ha betydelse för utfallet. Nu när AD också hämtat in ett avgörande från EU-domstolen är det dags för huvudförhandling igen.

En av tvistefrågorna är huruvida EU/EES-regler om fri rörlighet kan tillämpas i fallet med Sava Star, eftersom ägaren var norsk, trots att fartyget var Panama-flaggat, förklarar Transportarbetaren.

– Förlorar vi betyder det att man öppnar upp för att använda bekvämlighetsflaggade fartyg med låglönebesättningar även inom EU, säger Stellan Gärde på LO-TCO Rättsskydd, som för fackens talan, till tidningen.

Som ett led i den internationella kampanjen mot ”fiffelflaggade” fartyg försatte Transport det Panama-flaggade fartyget i blockad i Holmsunds hamn i Umeå 2001. Fartyget fick lämna hamnen först när bolaget tecknat kollektivavtal för besättningen.

Kort därefter stämde norska rederiet Transport till Arbetsdomstolen och hävdade att kollektivavtalet inte var giltigt och att stridsåtgärderna var olagliga. 2003 stämde bolaget även Seko, sedan facket blockerat Sava Star en gång till.