En anställd på SCA Obbola föll fem meter när en trappa gick sönder och skadades svårt. Hovrätten fastställer nu att företaget var ansvarig för olyckan och därför ska betala 500 000 kronor i företagsbot.

Olyckan inträffade den 12 februari 2012. Den anställda mannen gick i en gallertrappa som tidigare varit avstängd på grund av rivningsarbete i närheten. Han snubblade till på en sten som fastnat i gallerdurken och för att ingen skulle skada sig allvarligt sparkade han bort stenen. När han gjorde det gled durken åt sidan och han föll fem meter ner till marken.

Mannen fick allvarliga skador av fallet. Han bröt sju revben och en arm, punkterade ena lungan och drabbades av kotkompressioner. Efter en längre sjukskrivning försökte han gå tillbaka till arbetet, men han pensionerade sig sedan för att han inte klarade av arbetet längre.

Umeå tingsrätt ansåg att SCA Obbola gjort sig skyldigt till arbetsmiljöbrott i samband med olyckan och dömde företaget att betala 500 000 kronor i företagsbot, vilket Arbetet tidigare berättat om. Företaget överklagade domen, och ansåg att olyckan inte var deras fel utan att ansvaret låg på det företag som utförde rivningsarbete på området.

Hovrätten för övre Norrland delar dock tingsrättens bedömning. Rivningsarbetena var slutförda minst en vecka tidigare och SCA hade gett sina medarbetare klartecken att använda trappan. Mannen utförde också sina ordinarie arbetsuppgifter på SCA när olyckan inträffade. Hovrätten fastställer därför tingsrättens dom.

 

Läs också: