Svenskt Näringsliv anser att regeringen fokuserar fel med utredningen om vinstbegränsning för privata företag i välfärden. I stället borde diskussionen handla om kvaliteten.

Det säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i en filmad intervju. Hon säger också att undersköterskor och andra lågt betalda i Sverige ligger förhållandevis högt jämfört med andra länder. Enligt henne är det industrinormens förtjänst.

Carola Lemne säger också löneutrymmet är litet i den kommande avtalsrörelsen och hon hänvisar till den låga inflationen och till att svenska företag förlorat i konkurrenskraft.

Den filmade utfrågningen är en del av en längre intervju som publicerats i tidninge Arbetet, och då ger Carola Lemne sin syn på det politiska läget, LAS och hon berättar också om sin okända talang.

LÄS OCKSÅ:

Lemnes lön: 490 000 kronor i månaden