TCO har lyckats. Saco likaså, men LO är långt ifrån jämställdhet i styrelsen. I stället satsar LO på helt jämställd representation i andra sammanhang.

LO är sämst på jämställdhet av de fackliga centralorganisationerna. I alla fall om man tittar på den egna styrelsen. 4 av 18 ledamöter i LO-styrelsen är kvinnor, vilket motsvarar 22 procent. LO är därmed sämre än de hårt kritiserade börsbolagens styrelser som har i genomsnitt 25 procent kvinnor.

Både TCO och Saco har lika många män som kvinnor i sina styrelser.

Anledningen till att LO lyckas sämre är att styrelsen utgörs av förbundens ordföranden. Eftersom 11 av de 14 förbunden leds av män, blir det automatiskt mansövervikt i styrelsen. Att LO-ledningen, som också sitter i styrelsen, består av tre män och en kvinna gör inte saken bättre.

– Vi äger inte frågan när förbunden representeras av en person var. Men jag vet att förbunden arbetar aktivt med att få in kvinnlig representation och vi ser att det blir fler och fler kvinnor som kommer fram på nivån strax under ordförande, säger Annika Nilsson, LO:s kanslichef.

LO består av många förbund med kraftig mansdominans inom bygg- och industrisektorn. Bara tre förbund – Kommunal, Handels och Hotell- och restaurangfacket – har fler kvinnor än män bland medlemmarna, och de har också kvinnliga ordförande.

Att nå jämställdhet där förbunden själva utser representanterna är svårt för LO. Full jämställdhet ska dock råda i nomineringarna till de styrelser, kommittéer och bolagsstyrelser där LO utser representanterna. Det beslutade LO i en handlingsplan för snart ett år sedan.

– Vi står fast vid det och närmar oss redan en jämn könsfördelning. Vi har sagt att vi ska uppnå det senast 2016, men målet är att vi ska vara där redan vid årsskiftet, säger Annika Nilsson.