Malmö har infört Vita jobb. Stockholm filar på en upphandlingspolicy för Vita jobb. Många andra kommuner och landsting funderar på att följa efter: Göteborg, Borås, Örebro, Sundsvall, Härnösand, Östersund, Kramfors och Umeå är bara några exempel.

158 kommuner svarade nyligen på en enkät i tidningen Arbetsvärlden. Drygt hälften har någon gång krävt kollektivavtalsliknande villkor.

– Jag tror att många kommuner väntar och ser hur det går i Malmö. Om de får klart för sig att det är OK att använda Vita jobb-modellen tror jag att många följer efter, säger kommunalrådet Andreas Schönström (S) i Malmö.

Vita jobb-modellen togs fram 2005 av arbetsrättsjuristen Kurt Junesjö och Stockholms stads jurister tillsammans med LO-förbunden Kommunal, Byggnads, Transport, Fastighets, Målarna och Elektrikerna.

Modellen prövades vid ett par upphandlingar i Stockholm 2006. På höstens samma år tog alliansen över i Stockholms stadshus efter de rödgröna. Alliansen första beslutet efter maktskiftet var att avskaffa Vita jobb.

När Malmö dammade av modellen 2011 var den gängse uppfattningen att kommuner och landsting enbart skulle handla upp till lägsta pris. Om de försökte ställa sociala krav skulle fan ta dem – eller åtminstone Konkurrensverket och EU-domstolen.

Sedan dess har opinionen svängt. Inte de ens de borgerliga är riktigt lika övertygade om välsignelserna med att bara kräva lägsta pris. Turerna inför nästa färdtjänstupphandling i Stockholms läns landsting är ett exempel. Kristdemokraterna misslyckades med att få sig resten av alliansen på krav om kollektivavtalsliknande villkor. På torsdag tas det formella beslutet om ännu en upphandling till lägsta pris.

Men allt fler kommuner ställer sociala krav, uppmuntrade av det nya EU-direktivet som öppnar för mer av sociala krav. Det ska bli svensk lag i april nästa år.

Det tog nästan fyra år att införa Vita jobb-modellen i Malmö. Det kan gå snabbare på andra håll.

– Vi hjälper gärna till om de vill införa Vita jobb-modellen. Vi har gjort utredningsarbetet och delar gärna med oss. Styrkan ligger i att många kommuner inför Vita jobb, annars kommer problemen bara att flytta runt mellan olika kommuner, säger Andreas Schönström.