I dag presenteras den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, som tar upp frågor som a-kassa och sjukskrivningar. Vänsterpartiet reserverar sig mot flera av förslagen.

Sedan 2010 har den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, där representanter från alla riksdagspartier finns med, stött och blött försäkringarna som ska skydda personer som blir sjuka och arbetslösa. I dag lämnar de över sitt slutbetänkande, som försenats i flera omgångar.

I går uppgav SVT att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen kan komma att slopas. Men enligt kommitténs ordförande Gunnar Axén är det bara aktuellt om en del åtgärder, som kommer att presenteras i dag, genomförs.

– När de är på plats bedömer kommittén att den bortre tidsgränsen kan tas bort, säger kommitténs ordförande Gunnar Axén (M).

Vänsterpartiet skriver på Dagens Nyheters debattsida att partiet är besviket på utredningen och reserverar sig mot flera av förslagen. Enligt partiet bedömer kommittén att det saknas ekonomiskt utrymme för att förbättra sjuk- arbetsskade- eller arbetslöshetsförsäkringen under överblickbar tid.

Sedan tidigare har TV4 avslöjat att blocken är överens om att taket i a-kassan ska indexeras och att den som tjänat tillräckligt mycket kan kvalificera sig för a-kassan, även om den inte arbetat de 80 timmar i månaden under minst sex månader inom ett år som i dag krävs. Kommittén kommer däremot inte att föreslå någon obligatorisk a-kassa.

Utförsäkrade

• I juli 2008 infördes en maxgräns för hur många dagar en person kan få sjukpenning.

• Utförsäkrade brukar de kallas som når den bortre tidsgränsen efter 914 sjukskrivningsdagar (två och ett halvt år) och inte anses ha rätt till fortsatt ersättning.

• De flesta går över till arbetslivsintroduktion vid Arbetsförmedlingen och får då aktivitetsstöd som ersättning.

• Efter tre månader kan man återigen ansöka om sjukpenning.

• Totalt har tiotusentals personer utförsäkrats sedan reformen. Det handlade, vid en undersökning för ett knappt år sedan, om cirka två procent av alla startade sjukfall.

• En majoritet återvänder till Försäkringskassan.

• 2013 återkom 65 procent till Försäkringskassan, mot 58 procent år 2012.

 

Källa: Försäkringskassan