Nu ska regeringen utreda möjligheten att stoppa missbruket av visstidsanställningar, som leder till att folk går kvar på otrygga jobb i åratal.

– Det borde gå ganska fort. Det handlar om att ändra några ord i en paragraf i las. Det är ganska enkelt om viljan finns. Riksdagen borde rösta om ett lagförslag i höst, säger Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO.

TCO vill ha en tidsgräns på högst tre år under en femårsperiod. Länge än så ska ingen vara tillfälligt anställd.

Handels ordförande Susanne Gideonsson vill gå längre. Hon vill ha bort allmän visstid.

– Anställningsformen ska bort. Det här är något som parterna på arbetsmarknaden ska reglera – punkt, slut. Men tyvärr tror jag inte att lagförslaget går så långt, uppger hon.

Handels fick igenom en två-årsgräns i detaljhandeln i avtalsrörelsen 2013.

– Men staplingen är inte det största problemet. Det som händer är att folk åker ut snabbare när de når tidsgränsen, berättar hon.

Handels räknar med att närmare 30 procent av de anställda i detaljhandeln har tillfälliga jobb. De är nästan dubbelt så vanliga i handeln som på hela arbetsmarknaden. 694 000 människor, eller 16,7 procent av alla anställda, hade tillfälliga jobb förra året enligt färska siffror från SCB.

– Allmän visstid är inte bara ett ungdomsproblem, utan något som sprider sig uppåt i åldrarna. Andra anställningsformer som vikariat och provanställningar är snart borta, berättar Susanna Gideonsson.

Det skapar problem både för fast och tillfälligt anställda.

– De som har visstid kan inte planera sina liv. De fast anställda ska lära upp nya hela tiden. Det skapar stress och leder till sjukskrivningar.

För snart åtta år sedan anmälde TCO Sverige till EU-kommissionen. Budskapet: möjligheten att stapla visstidsanställningar ovanpå varandra bryter mot EU-rätten.

EU-kommissionen håller med och har uppmanat Sverige att följa EU-rätten två gånger, senast i april förra året. Ytterst hotar EU-domstolen.

Det fick inte alliansregeringen att ändra på reglerna. Den utredde och hittade ständigt behov av nya uppgifter.

Parterna på arbetsmarknaden står mot varandra. Arbetsgivarna, med Svenskt Näringsliv i spetsen, vill inte ha några ändringar för allt i världen.

Resultatet har blivit ett propagandakrig med statistik som främsta vapen.  SCB tog nyligen fram nya siffror på regeringens uppdrag. De visade att 39 000 hade varit visstidsanställda hos samma arbetsgivare i mer än fem år.

– Men siffrorna spelar ingen roll. Det här är en juridisk fråga. Frågan är om det går att gå runt tidsgränserna och missbruka visstidsanställningar. Det anser både vi och EU-kommissionen, säger Samuel Engblom på TCO.

Otrygga jobb i åratal

• Den som har varit anställd hos samma arbetsgivare i mer än två år under en femårsperiod på allmän visstidsanställning eller vikariat har rätt till fast anställning. • Tiden i vikariat och allmän visstid räknas inte ihop. Därmed kan en anställd jobba två år som vikarie och två år som allmän visstidsanställd utan att få rätt till fast jobb. • 

Med några glapp här och där går det att tänja ut på tiden så att fyra år blir fem år och en dag, även om det rör sig om samma människa som jobbar kvar på samma ställe. • När fem år har gått börjar allt om på ny kula. • Det finns ytterligare två tillfälliga anställningar: säsongsanställning och provanställning.