Foto: Janerik Henriksson

Foto: Janerik Henriksson

Friskolorna är kraftigt överrepresenterade bland de hundra skolor med lägst lärartäthet i Sverige, visar ny studie från den fackliga tankesmedjan Katalys. Samtidigt har dessa skolor goda resultat.

Segregation och låg lärartäthet är en stor orsak till friskolornas vinster, visar Katalys rapport ”Färre lärare ger vinsten”. Bara genom att satsa på elever med högutbildade föräldrar kan de vinstdrivande friskolorna upprätthålla en hög betygsnivå trots att de drar ner på undervisningen, menar rapportförfattarna Sten Svensson och Mats Winborg.

I snitt har de granskade 100 skolorna 17, 3 elever per lärare, vilket är fem elever fler per lärare jämfört med riksgenomsnittet.

Dessutom är de stora vinstdrivande skolkoncernerna extremt överrepresenterade på listan över de hundra skolorna med lägst lärartäthet, visar studien.

Sett till sin andel av antalet skolor i landet borde det finnas 28 fristående skolor på listan, men de är hela 52 stycken. Av de hundra skolorna med lägst lärartäthet borde 16 vara aktiebolagsdrivna, men i stället är de hela 45 stycken.

Trots den extremt låga lärartätheten har dessa skolor goda resultat. Och orsaken är den starka segregationen, enligt rapportförfattarna. Dessa skolor har välutbildade föräldrar, vilket brukar ha störst effekt på elevernas betyg.

Resultatet blir ett skolsystem där alla förlorar, enligt rapporten: de i botten för att resurser försvinner när medelklassen flyr de kommunala förortsskolorna, och medelklassens barn när resurser som kunde gått till skolan läcker till vinstutdelningar.