Storbankernas bolagsstämmor kommer att mötas av färgstarka aktiviteter och krav på att bankerna ska betala tillbaka pengarna de fått av skattebetalarna.

– Vi kräver att bankerna betalar tillbaka 34 miljarder kronor till staten och att pengarna användas för att rusta upp välfärden, säger Arne Johansson, som är sammankallande för Folkkampanjen för en gemensam välfärd i Stockholm.

Organisationen förbereder aktiviteter i samband med de fyra storbankernas bolagsstämmor i mitten på mars. Bakgrunden är att staten sammanlagt betalt 34 miljarder till stabilitetsfonden som bildades 2008 och vars syfte är att stödja bankerna i nästa bankkris. De 34 miljarderna är dels 15 miljarder direkt från staten, dels 19 miljarder från statens försäljning av Nordea-aktier.

Arne Johansson hänvisar till en krönika i Svenska Dagbladet skriven av Andreas Cervenka. Enligt den väntas de fyra storbankernas vinst blir 105 miljarder kronor. Och en stor del av vinsterna kommer troligen att delas ut till aktieägarna.

Än har Folkkampanjen för en gemensam välfärd inte kommit så långt i sin planering. Arne Johansson tänker sig att det kan bli aktiviteter i samband med bolagsstämmorna och att organisationen skriver ett upprop med sina krav.

– Inspirerade av utvecklingen i Sydeuropa vill vi få fart på en rörelsen byggd underifrån med krav på att stoppa vinsterna i välfärden och för att i stället satsa på välfärden, säger Arne Johansson.