ARBETET GRANSKAR Fackens medlemmar fick dela på nästan 336 miljoner kronor i ersättningar från rättsprocesser som drevs av LO-TCO Rättsskydd förra året. Men det kunde ha varit betydligt mer. Många går miste om miljonbelopp i onödan.

Förra året avgjordes 1 317 ärenden som LO-TCO Rättsskydd drev för olika fackförbund. De gav tillsammans rekordhöga 336 miljoner kronor i ersättningar till förbunden och deras medlemmar.

holke– Det är lite mer än tidigare och det har varit ganska många medlemmar som fått ut miljonbelopp, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

De stora beloppen kommer nästan alltid från försäkringsärenden. Om någon får sjukersättning eller livränta beviljad efter en arbetsskada, ger det mycket pengar. Men många går miste om ersättningen för att de aldrig anmäler sina skador.

LO-TCO Rättsskydd har under de senaste åren fått in betydligt färre ärenden som gäller försäkringsrätt än tidigare. År 2013 var de nyanmälda ärendena rekordfå, och nivån var nästan lika låg förra året då fackförbunden anmälde 1 099 ärenden totalt.

– Försäkringsrätten står för hela minskningen. Det är synd. Vi borde driva betydligt fler sådana ärenden, säger Dan Holke.

Att färre anmäler innebär också att fler blir utan ersättning för sina arbetsskador. Som Arbetet tidigare berättat, har antalet beviljade livräntor minskat med mer än 80 procent från år 2005 till 2013, och det beror inte på hårdare bedömningar utan på att färre söker. Antalet arbetsskador har inte heller minskat. De har tvärt om ökat de senaste åren, enligt statistik från Arbetsmiljöverket och Afa Försäkring. Eftersom livräntan ska täcka inkomstbortfallet vid arbetsskador går många miste om miljonbelopp när de inte anmäler sina skador.

Dan Holke tror att okunskap är den främsta anledningen till att skadorna inte anmäls. Varken de skadade eller deras förtroendevalda vet hur arbetsskadeförsäkringen fungerar. LO-TCO Rättsskydd har därför de senaste åren rest runt i landet och informerat mer än 3 000 fackliga förtroendevalda.

– Vi kommer att fortsätt med det. De fackliga måste veta hur man gör för att anmäla de här skadorna, säger Dan Holke.

Nya regler i sjukförsäkringen har också tagit bort den naturliga tidpunkten för att pröva den framtida arbetsförmågan under en sjukskrivning. Tidigare gjorde läkare sådana bedömningar vid ansökan om tillfällig sjukersättning, och dessa bedömningar användes även för att söka livränta.

– Sedan tror säkert många att det inte är någon idé att anmäla för att det inte går att få rätt, men det är fel, säger Dan Holke.

Johanna Wreder

 

 

LÄS OCKSÅ

Solveig Wester fick livränta efter fyra års kamp

9 tips om du skadats i jobbet

 

Fackets jurister

LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Byrån ägs av LO och TCO men anlitas även av vissa Sacoförbund.

Rättsskyddet i siffror för 2014
• 1 099 nyanmälda ärenden
• 1 317 avslutade ärenden
• 335 584 000 kronor i utverkad ersättning

Fackens fall 2014

Så mycket fick LO-facken från rättsprocesserna:

Byggnads
Nyanmälda ärenden: 131
Ersättning: 15,4 miljoner kronor

Elektrikerna
Nyanmälda ärenden: 28
Ersättning: 2,1 miljoner

Fastighets
Nyanmälda ärenden: 72
Ersättning: 7,8

GS
Nyanmälda ärenden: 38
Ersättning: 6,1 miljoner

Handels
Nyanmälda ärenden: 100
Ersättning: 8,0 miljoner

Hotell och Restaurangfacket
Nyanmälda ärenden: 7
Ersättning: 1,6 miljoner

IF Metall
Nyanmälda ärenden: 85
Ersättning: 31,5 miljoner

Kommunal
Nyanmälda ärenden: 196
Ersättning: 111,6 miljoner

Livs
Nyanmälda ärenden: 26
Ersättning: 12,1 miljoner

LO
Nyanmälda ärenden: 12
Ersättning: –

Musikerna
Nyanmälda ärenden: 2
Ersättning: –

Målarna
Nyanmälda ärenden: 30
Ersättning: 5,5 miljoner

Pappers
Nyanmälda ärenden: 13
Ersättning: 13,2 miljoner

Seko
Nyanmälda ärenden: 62
Ersättning: 33,1 miljoner

Transport
Nyanmälda ärenden: 3
Ersättning: 1,1 miljoner

Summa alla förbund + LO
Nyanmälda ärenden: 805
Ersättning: 249,3 miljoner

LO-TCO Rättsskydd totalt
Nyanmälda ärenden: 1 099
Ersättning: 335,6 miljoner

Källa: LO-TCO Rättsskydd