På Facebookgruppen ”Rör inte min konduktör” pågår protesterna – men allt talar för att landstingets trafiknämnd fattar beslutet att konduktörerna på Stockholms lokalbanor inte längre ska visera biljetter i nästa vecka. Den borgerliga majoriteten är överens.

Det betyder att ett försök med spårvagnar utan konduktörer  kan starta om ett år på linjerna Tvärbanan och Nockebybanan.

Ombudsman P O Fällman på Seko befarar att det blir startskottet för en utveckling som innebär att konduktörerna på åtminstone spårvagnarna försvinner. Totalt arbetar mellan 350 och 400 konduktörer på spårvagnar och lokaltåg.

Spårtrafiken drivs av Arriva, ett dotterbolag till de tyska statsjärnvägarna.

– Jag tror att det enbart handlar om att Arriva är i ekonomiskt trångmål. Trots 670 miljoner i kapitaltillskott från ägarna försöker de spara på allt. Det finns inget ekonomiskt incitament för Arriva att ha personal som reser med, anser han.

Konduktörerna ska ersättas av stolpar med automatiska biljettläsare. Där ska resenärerna själva betala.

Inför starten ska hållplatserna byggas om. Möjligen kan det bli tal om att bygga spärrar, precis som i tunnelbanan, vid vissa hållplatser. Det är anledningen till att det dröjer innan försöksverksamheten startar. Försöket ska pågå i mellan ett halvår och ett år.

Under försöksperioden ska konduktörerna tjänstgöra som en sorts tågvärdar på perrongerna och i vagnarna.

På de flesta hållplatserna blir det så kallad öppen spärrlinje. Den som passerar ska ha giltig biljett. På tunnelbanan går utvecklingen går utvecklingen åt motsatt håll. Där blir spärrarna allt högre för att göra det svårare att tjuvåka.

Nu införs öppen spärrlinje på spårvagnarna för att minska tjuvåkandet. Politikerna hänvisar till att konduktörerna inte hinner med att visera alla i rusningstid.

– Det har redan gjorts försök med öppen spärrlinje. Det ledde till att fuskåkandet ökade dramatiskt. Men det sker ingen kunskapsöverföring på SL. De som bestämmer i dag minns inte vad som hände för tio år sedan, säger P-O Fällman