Fas 3 minskar inte förrän 2017. Tills dess ligger antalet deltagare kvar på höga nivåer strax under 35 000 personer. I december slår fas 3 rekord med 35 800 inskrivna.

Det räknar Arbetsförmedlingen med i en ny prognos. Allt kan förändras den 15 april. Då lägger regeringen fram vårbudgeten.

Det är snabba ryck i politiken. Arbetsförmedlingen försöker hänga med så gott det går. Den förra prognosen grundades på regeringens budget. Sedan vann alliansens budget i riksdagen och det var bara att räkna om.

Det lär bli dags att räkna om igen inför nästnästa prognos i början av maj. Prognoser är alltid osäkra. Den här är osäkrare än vanligt.

Budgetbeslutet innebär att Arbetsförmedlingen tvingas stoppa planerade nyanställningar. Arbetsförmedlingen varnar för att det därmed blir svårare att nå regeringens prioriterade mål om lägre långtidsarbetslöshet och ungdomsarbetslöshet.

Ungdomsarbetslösheten bedöms visserligen minska. Det beror både på mindre ungdomskullar och bättre konjunktur. Antalet deltagare i jobbgarantin för ungdomar minskar från 33 000 2014 till 26 000 i år, enligt prognosen.

Däremot är långtidsarbetslösheten en trist historia. Antalet inskrivna i jobb- och utvecklingsgarantin beräknas öka från 103 000 förra året till 104 000 i år. Det vänder först 2016 med ett par tusen färre inskrivna.

Antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 parkerar på drygt 34 000 både i år och nästa år. Att det inte ökar beror på att fler går från fas 3 till subventionerade jobb på den öppna marknaden eller på Samhall.

På Arbetsförmedlingens hemsida möts arbetsgivare av budskapet: ”Räkna ut hur mycket du kan få i arbetsgivarstöd”. Bidragen till löner kommer att fortsätta att öka under de närmaste åren, enligt prognosen.

Förra året hade i genomsnitt 140 000 personer jobb med statliga bidrag till lönen. Antalet beräknas öka till 142 000 i år och 159 000 2019.

Bidragen till löner kostar drygt 20 miljarder. Drygt hälften går till funktionshindrade, men stödet till långtidsarbetslösa ökar snabbast. Allra mest ökar nystartsjobben.

Migrationsverket räknar med att 95 000 flyktingar söker asyl och att 70 000 får uppehållstillstånd i år. 37 000 av dem skrivs in på Arbetsförmedlingen i etableringsuppdraget, enligt prognosen. Det är 13 000 fler än förra året. Arbetsförmedlingen varnar för att det behövs mer pengar för att klara uppdraget i år.

Siffror ur prognosen

• Arbetslöshet 8,0 procent 2014, 7,9 procent 2015 och 7,3 procent 2018.
• Jobb- och utvecklingsgarantins fas 1 och 2: 68 600 inskrivna 2014, 70 100 2015 och 63 700 2018.
• Fas 3: 34 400 inskrivna 2014, 34 300 2015 och 32 600 2018.
• Jobbgaranti för unga: 33 200 inskrivna 2014, 26 400 2015 och 22 400 2018.
• Nystartsjobb: 45 100 2014, 48 100 2015 och 58 000 2018.