Runt 480 gymnasieelever på yrkesinriktade program skadas varje år så allvarligt på sin utbildning att de måste uppsöka akut sjukhusvård, enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ungdomarna skadar sig antingen på verktyg och material i undervisningen eller när de är ute på praktik.

De yrkesmässiga skadorna är dock bara 12 procent av de skador gymnasieelever råkar ut för. 2 400 elever skadar sig till exempel när de utövar sport i skolan.

Studien gäller enbart barn, gymnasieelever som fyllt 18 år är alltså inte medräknade.