tidsskrifter

Det satt långt inne, men i elfte timmen ändrade Alliansen oväntat sig om stödet till kulturtidsskrifter. Kritiken har varit massiv mot de fem borgerliga partiernas förslag att skära ner tidskriftsstödet från dagens 19 miljoner till fyra miljoner kronor. För många tidsskrifter skulle det innebära en katastrof, i värsta fall nedläggning. ”Men det är ju bara en liten kulturelit som läser de där tidningarna”, lät ungefär argumentet för en 75-procentig stympning av det ekonomiska stödet från borgerligt håll.

Madeleine Grive, mångårig chefredaktör för 10-tal, gav den mest pedagogiska beskrivningen av kulturtidsskrifternas betydelse och liknade dem vid bin i ett ekosystem: ”De bidrar till försörjningen och återväxten inom journalistiken, bokförläggandet och bokutgivningen, samt en rad andra konstnärliga discipliner.

På kort tid mobiliserades protester mot Alliansens förslag på bred front. Tiotusentals har undertecknat namnlistor, debattartiklar har skrivits, manifestationer har anordnats och i sociala medier har knappt någon fråga debatterats mer den senaste veckan. Kulturutskottets moderata ordförande Per Bill fick snabbt öknamnet ”Kill Bill”.

Till slut verkar protesterna ha lönat sig. I dag yrkade Per Bill i riksdagens kammare på en återremittering av förslaget att minska kulturtidsskriftsstödet. Det innebär att frågan kommer att utredas vidare. Så framtiden för landets kulturtidsskrifter är fortfarande oviss, men den ser åtminstone ljusare ut för tillfället.

Alltjämt ligger Alliansens kulturbudget fast för 2015. Den innebär 365 miljoner mindre till kulturområdet än den rödgröna budgeten. Det kommer att märkas för en bransch som redan tvingas vända på varenda krona. Det är viktigt att komma ihåg till nyvalet i mars nästa år.