314 metallarbetare förlorar jobben på Volvo Lastvagnar i Umeå. Det är 36 färre än företaget varslade.

Bakgrunden är att hyttmonteringen läggs ner i Umeå samtidigt som karosseriet och målarverkstaden blir kvar.

– Varje räddat jobb är positivt. Förhandlingen lett till något bättre. Men det är svårt att vara glad och nöjd när 314 förlorar sina anställningar, säger Jan-Olov Carlsson, ordförande för verkstadsklubben på Volvo i Umeå.

Uppgörelsen mellan facket och företaget innebär också att 19 undantag görs på grund av kompetens. Det är anställda som arbetar med underhåll som undantas , bland annat driftselektriker och verktygsmekaniker. Klubbordföranden förklarar att man strävat efter att ingen annan ska förlora sin anställning på grund av undantagen. Det har lyckats, och dessutom har ytterligare 17 medlemmar fått behålla sina jobb, enligt honom.

För ett år sedan meddelade företaget att 450 arbetare och 50 tjänstemän skulle förlora sina jobb till följd av att hyttmonteringen flyttar. För några veckor sedan kom varslen. Resultatet är att inga tjänstemän och 314 arbetare sägs upp.

Jan-Olov Carlsson säger att en del av förklaringen till att inga tjänstemän sagts upp är att 25 metallarbetare, som vikarierat som tjänstemän, nu flyttas tillbaka till sina metallarbeten som ett resultat av tjänstemannafackens uppgörelse med företaget.

Det har funnits möjlighet att sluta med avgångspension eller att sluta frivilligt och få 150 000 kronor. Omkring 110 av de anställda har nappat på detta. 85 av dem slutar frivilligt och får 150 000 kronor.

– I och med att vi kommit överens om en turordningslista så gäller nu den förstärkta företrädesrätten, säger Jan-Olov Carlsson.

Det innebär att personer med företrädesrätt inte får ersättas av inhyrda.

Monteringen flyttar till semestern. Alla uppsagda jobbar fram till 10 juli. Efter uppsägningarna kommer ungefär 1 100 metallarbetare att finnas kvar på Volvofabriken i Umeå.