Sparar du till pensionen i en privat pensionsförsäkring? Nu är det hög tid att byta till ett annat sparande.

Över två miljoner svenskar sparar i en privat pensionsförsäkring. Bankerna har lockat kunder med argumentet att man får göra avdrag i deklarationen för de pengar som sätts in i pensionsförsäkringen.

Och länge har det varit en bra affär – för dem som har höga inkomster. På inkomst över en viss gräns, 35 000 kronor i månaden, betalar de inte bara kommunalskatt, utan också statlig inkomstskatt. Genom att göra avdrag från inkomsten när de arbetar, och i stället ta ut pengarna när de är pensionärer och har lägre inkomst, har de sluppit undan den statliga skatten.

För lågavlönade har den skatte­fördelen inte funnits. Sedan jobbskatteavdraget infördes har de till och med betalat lägre skatt under yrkeslivet än de får göra som pensionärer. Att spara i pensionsförsäkring har därmed varit en ren förlust.

Från den 1 januari 2015 vill regeringen sänka det belopp som ger rätt till avdrag vid pensionssparande, från 12 000 till 1 800 kronor per år. 2016 slopas avdragsrätten helt.

Därmed blir sparande i privat pensionsförsäkring en dålig affär för alla. De pengar du sparar beskattas ju två gånger: först som lön när du tjänar in dem, sedan en gång till som pension.

Många har en automatisk överföring från sitt lönekonto till en pensionsförsäkring. Risken är stor att många sparare missar att stoppa överföringen, och får betala dubbel skatt. Bara ett bolag, AMF, har beslutat att stoppa alla automatiska överföringar. Alla andra överlåter detta åt kunderna.

Därför har bankerna ett stort ansvar att informera kunderna, anser Marcus Lindenius, ekonom vid Konsumenternas försäkringsbyrå.

– Jag håller tummarna för att de ska mäkta med att nå alla kunder.

Bankerna gör nu reklam för kapitalförsäkringar och andra alternativ till pensionsförsäkring. Marcus Lindenius uppmanar spararna att inte hoppa på första bästa erbjudande, utan tänka igenom vad som passar dem bäst.

– Men jag hoppas att reformen inte leder till att många män­niskor slutar spara långsiktigt.