400 av Post Danmarks 12 700 anställda förlorar sina jobb, meddelar företaget.

Orsaken är den stadigt minskande mängden brevförsändelser. Antalet postade brev i Danmark har enbart det senaste året minskat med sex procent.

Post Danmark är dotterbolag till svensk-danska Postnord som redan i oktober tillkännagav att man skulle spara 400 miljoner kronor genom uppsägningar av personal, särskilt i Danmark.

Något överraskande är det inte främst Post Danmarks brevbärare som drabbas av neddragningen, utan mest administrativ personal och anställda med vissa supportfunktioner.

Hela Postnord har cirka 39 000 anställda.