De snabbt minskade brevvolymerna tvingar Postens ägare Postnord att spara ytterligare. Mellan 700 och 800 jobb ska bort, främst i Danmark. Däremot växer logistikdelen som en följd av en kraftigt ökad e-handel.

Efter några svaga kvartal kunde Postnord redovisa en ökad vinst för tredje kvartalet, vilket främst är en följd av kostnadsbesparingar. Vinsten före skatt stannade på 308 miljoner kronor, att jämföra med 179 miljoner kronor motsvarande period 2013.

Bolaget aviserar ett nytt besparingsprogram som ger cirka 500 miljoner kronor i årlig besparing, vilket kommer att minska antalet anställda med 700—800 personer, varav merparten i Danmark. Programmet ska genomföras från och med fjärde kvartalet i år.

Grundproblemet för Postnord är att vi skickar allt färre brev.

– Brevmarknaden viker och den kommer att fortsätta att vika, och även vika kraftigare än vad den gör nu. I Danmark har brevmarknaden vikit med över 10 procent per år under de sista åren och i Sverige ligger nedgången mellan 3—6 procent och den kommer att tillta, säger vd Håkan Ericsson.

Däremot växer logistikverksamheten som en följd av den ökande e-handeln.

– Man kan säga att vi förändrar bolaget. Vi blir mer ett komplett logistik- och brevbolag i stället för ett brevbolag med logistik.