Första ronden gick till arbetsgivaren. Stora Enso Kvarnsveden får bestämma över arbetstiden tills konflikten med Pappers är avgjord, beslutade Arbetsdomstolen i dag.

Pappers har stämt Stora Enso Kvarnsveden för kollektivavtalsbrott och krävt sammanlagt 34 miljoner kronor i skadestånd, vilket Arbetet berättat om tidigare. Anledningen är att företaget ensidigt har beslutat om att gå från sex till fem skiftlag. I stället för året-runt-drift görs nu uppehåll under storhelger. Skiftarbetarnas arbetstid har förlängts från 1 460 timmar om året till 1 616, utan att de fått någon ekonomisk kompensation.

Facket anser att det lokala avtalet där den kortare arbetstiden är inskriven ska gälla tills avtalet löper ut den sista mars 2016. Pappers har därför lagt ett tolkningsföreträde om att de anställda bara ska jobba 1 460 timmar i år.

Det innebär att deras årsarbetstid tar slut redan nu i november och företaget vände sig därför till Arbetsdomstolen för att få tolkningsföreträdet prövat.

I dag meddelade Arbetsdomstolen i ett så kallat interimistiskt beslut att arbetsgivarens synsätt ska gälla tills striden är avgjord. De anställda måste därmed jobba vidare året ut.

Pappers ordförande Matts Jutterström är besviken över domen.

– Det blev stolpe ut för oss. Vi förlorade med minsta möjliga marginal, säger han.

Det var nämligen inget enigt beslut av domstolen. Tre av de sju ledamöterna i Arbetsdomstolen ansåg att fackets tolkningsföreträde skulle ligga fast.

Att dagens beslut skulle vara en fingervisning om hur domstolen kommer att döma i huvudkonflikten, tror inte Matts Jutterström.

– Vi tycker att domstolen gjort fel och det tycker tre av ledamöterna också. Det här handlar om tolkning av ett avtal, och avtalet är inte skrivet som Arbetsdomstolen säger. Vi tar nu det här vidare och ser vilka slutsatser domstolen drar vid en huvudförhandling där själva grundfrågan ska avgöras, säger Matts Jutterström.