Therese Guovelin, valberedningens förslag på ny HRF-ordförande, utmanas av Anders Korphed. Foto: Claudio Bresciani

Therese Guovelin, valberedningens förslag på ny HRF-ordförande, utmanas av Anders Korphed. Foto: Claudio Bresciani

 

Två kandidater tävlar om posten som förbundsordförande. Fyra eller fem vill bli vice ordförande. Valen på Hotell- och restaurangfackets kongress kan bli spännande.

När fackförbund håller kongress finns normalt bara en kandidat till ordförandeposten: den som valberedningen föreslår. Valet blir ett sömnpiller.

Att ledaren väljs enhälligt anses bra för sammanhållningen. Öppen strid mellan två eller flera kandidater kan skapa motsättningar som lever kvar efter kongressen.

Men när Hotell- och restaurangfacket (HRF) öppnar sin kongress i Visby i dag, fredag, finns två kandidater till posten som ordförande efter avgående Ella Niia.

Valberedningen föreslår Therese Gouvelin, som är känd för många medlemmar eftersom hon nu är vice ordförande. Motkandidaten Anders Korphed är bingovärd på Norrby Bingo i Borås och sekreterare i klubben på sitt jobb. Han sitter i styrelsen för avdelning Väst, där han är bildnings- och kulturansvarig, och är också ledamot i HRF:s förbundsstyrelse.

På frågan om vad som skulle bli annorlunda med honom som ordförande säger Anders Korphed:

– Det låter kanske udda i dag, men jag tror att vi ska vara en kamporganisation. Det har vi tappat. HRF har blivit en tjänstemanna­organisation. Jag anser att en fackförening ska ledas och styras av medlemmarna, inte av de anställda.

Jenny Bengtsson, ordförande i avdelning Stockholm-Gotland och nominerad som vice ordförande, håller med.

JennyBengtsson– Jag tror att jag ska leda förbundet därför att jag är förtroendevald, inte anställd. Det är en ideologisk fråga och har inget att göra med förbundstjänstemännens kompetens eller kärlek till HRF.

Valberedningens förslag till posten som vice ordförande är Pim Van Dorpel, ombudsman vid förbundskontoret. Andra nominerade, förutom Jenny Bengtsson, är Per Persson, kassör i avdelning Stockholm-Gotland och Erika Flodin, ordförande i avdelning Väst. Samt Anders Korphed, om han inte väljs till ordförande.

Erika Flodin, som är bingo­funktionär, säger om sin kandidatur:

– Jag brinner för arbetsmiljön, och känner inte att någon i toppen har haft samma starka intresse för arbetsmiljöfrågorna.

De nominerade som Arbetet har talat med ser det som ett friskhetstecken att det finns flera kandidater till ledande poster.

– Det är bra att det finns motförslag till valberedningens förslag, så att inte ombuden kommer till kongressen och känner att allt är uppgjort på förhand, säger även Ella Niia.

Anders Korphed säger sig dock ha fått ”goda råd” från anställda i förbundet som går ut på att han inte ska ställa upp i valet.

– Så tycker jag inte demokrati ska fungera, säger Anders Korphed.

Till ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen har valberedningen nominerat åtta personer. Dessutom finns 21 andra nominerade.