Unga inom industrin och i byggbranschen bör se upp. De löper störst risk att skadas allvarligt av maskiner och verktyg, enligt en rapport från Afa försäkring.

Den absolut vanligaste orsaken till allvarliga olyckor på jobbet är fall av olika slag, men på andra plats kommer maskinolyckor. Det är framför allt inom industri, bygg och anläggning som olyckor med maskiner, verktyg och lyftanordningar sker. Var fjärde allvarlig olycka som sker i dessa branscher beror på maskiner och verktyg, och det handlar ofta om olyckor som ger men för livet.

80 procent av de allvarliga maskin- och verktygsolyckorna leder till invaliditet, och det är främst fingrar, händer och handleder som skadas.

Det är främst de yngsta på arbetsplatserna som drabbas av maskin- och verktygsolyckor.

– Unga män tar större risker och saknar erfarenhet. Sedan kan man diskutera hur introduktionen av unga ser ut, säger Michel Normark, chef för analys och försäkringsvillkor på Afa försäkring.

Även de äldsta på arbetsplatserna har en ökad risk för olyckor.

– När man är äldre får man långsammare reflexer och den kroppsliga förmågan att undvika olyckor minskar, säger Michel Normark.

Risken att drabbas av olyckor med handhållna maskiner och verktyg har ökat något sedan 2008, medan olyckorna med övriga maskiner minskat något. Michel Normark skulle gärna se en snabbare utveckling av säkerheten på verktyg.

– Med tanke på teknikutvecklingen i övrigt, kan man konstatera att arbetsverktyg inte riktigt håller den standard man tycker att de borde i dag, säger han.

Bo Andersson, arbetsmiljöombudsman på IF Metall, är inte förvånad över uppgifterna i rapporten. Maskinolyckor är ett stort problem och att unga får för lite introduktion är ingen nyhet.

– Dessutom har vi de bemanningsanställda också, och de får oftast inte någon introduktion alls, säger han.

Säkrare maskiner och verktyg är viktigt för att minska olyckorna, men Bo Andersson säger att man också måste förbättra säkerhetskulturen på arbetsplatserna och ge de anställda bättre förutsättningar att arbeta säkert.

– Organisationerna är ofta så slimmade att de är underbemannade. Stressen ökar ständigt och när stressen är stor finns risken att man går genvägar förbi säkerhetsföreskrifterna. Då sker det olyckor. Ju mer stress man har desto fler olyckor blir det, det är jag övertygad om, säger han.