Martin Klepke webbledartopp

Nog lovade dagens programförklaring från Stockholms nya rödgrönrosa majoritet en minst sagt omvälvande kursändring!

Borta är de slumpvisa reautförsäljningarna av allmän egendom till privata företag, borta är stiltjen i bostadsbyggandet och – något som är mycket glädjande ur ett fackligt perspektiv – in kommer ett fokus på bra anställningsvillkor.

Dagens presentation var en viljeinriktning. De konkreta besluten återstår och arbetet med en budget har just börjat.

Men klart är att det nya S-V-MP-Fi-styret vill införa en ny upphandlingspolicy som ska verka för kollektivavtal, rätt till heltid och en minimering av delade turer, en policy som självklart också behöver utvidgas för anställda med kommunen som huvudman.

Även Stockholm vill alltså pröva nya vägar i den infekterade frågan om upphandlingar.

Det är uppenbart att de EU-regler som till stora delar styr hur en upphandling ska gå till ger utrymme för att ställa betydligt högre sociala och arbetsrättsliga krav än vad som ofta är brukligt i Sverige.

Malmö och andra kommuner som försökt flytta fram positionerna å de anställdas vägnar har tidigare mött hårt motstånd såväl från den tidigare regeringen som från den myndighet, Konkurrensverket, som har till uppgift att vägleda kommuner genom det snåriga EU-reglementet.

Det är befriande att de folkvalda även i Stockholm nu tar tillbaka initiativet för att förbättra anställningsvillkoren i stället för att alltid springa företagsägarnas ärenden.

För Stockholm som tillväxtregion gavs också ett viktigt besked om bostäder. 2 500-3 000 hyresrätter ska byggas varje år inom allmännyttan.

Stockholm är en av de fem snabbast växande regionerna i Europa. Då är det fullkomligt nödvändigt att bryta förlamningen i bostadsbyggandet, och att också bygga bostäder som folk har råd med.

För de hett debatterade riksfrågorna var dagens viljeinriktning än mer just en viljeinriktning. Partierna har enats om att Bromma flygplats bör stängas senast 2022 för att ge plats åt bostäder, att trängselskatten under lång tid bör gå till att finansiera kollektivtrafiken och att Förbifart Stockholm bör skjutas upp tills finansieringen är löst.

Men Stockholms kommun kan inte ensamt ta beslut i dessa frågor. Här kommer kraven i stället att förhandlas med regeringen.