Socialchefer byter ofta jobb. Var femte har haft sitt jobb mindre än ett år och färre än var tredje har haft sin tjänst mer än tre år.

Fackförbundet Vision, som organiserar kommunalt anställda tjänstemän, har undersökt förhållandena för socialchefer. Vision har skickat ut en elektronisk enkät och facket har fått 197 svar och det innebär att 52 procent svarat på enkäten.

I ett pressmeddelande skriver Vision att den stora omsättningen påverkar långsiktighet och kvalitet i socialtjänsten. Dessutom pekar facket på att det är en stor kostnad för en kommun att rekrytera socialchef.

I samma pressmeddelande säger Visions ordförande Annika Strandhäll:

– Vi kan se att landets socialchefer är nöjda med sitt yrkesval och trivs på jobbet. Men, det är tufft med hög arbetsbelastning. Därför behöver socialcheferna bra arbetsvillkor, både personligen och för sin verksamhet. De behöver tid att leda.

Vision berättar också att det finns en undersökning som visar att var tredje socialsekreterare funderar på att byta jobb.

– Vi vet att det finns tydliga samband med mellan situationen i socialtjänsten med orimligt hög arbetsbelastning och rättsäkerhet samt stödet till medborgarna. Situationen är ett hot mot det sociala arbetet, säger Annika Strandhäll i pressmeddelandet.

I sin rapport tar Vision upp förslag på förändringar, och bland dem finns:

• Rimligt antal ärenden.

• Garanterad introduktion för nya socialsekreterare.

• IT-stöd värd namnet. Strävan är att ha IT-system anpassad till socialtjänstens verksamhet.

• Synliggör sambandet mellan villkor och kvalitet. Vision vill lyfta fram att personalens arbetssituation påverkar verksamhetens kvalitet.