Runt 730 utförsäkrade från a-kassan. Det är resultatet av det första året med aktivitetsrapporterna och de nya sanktionerna i fem steg mot arbetslösa.

Om fem månader, den 1 mars 2015, införs de nya sanktionerna för ytterligare runt 140 000 arbetslösa utan a-kassa. Det är unga och långtidsarbetslösa som i stället får aktivitetsstöd eller någon annan ersättning. De kan bli av med ersättningen i 45 dagar som mest.

Beslutet om nya sanktioner för fler arbetslösa är ett av de sista som den avgående regeringen fattade. Enligt den ursprungliga tidtabellen skulle regeringen ha överlämnat ett förslag till riksdagen i våras, men det kom inget.

I stället fattade regeringen beslut på egen hand i somras.

Det här innebär att Arbetsförmedlingen måste bygga upp en stor kontrollapparat. Det blir en ny enhet med 40 handläggare i Östersund. De ska granska anmälningar mot arbetslösa och fatta beslut om sanktioner.

Arbetsförmedlingen räknar med att det behövs ytterligare en handfull tjänster vid omprövningsenheten i Östersund – första instans när arbetslösa överklagar.

Sedan i maj har ungefär 100 arbetslösa i månaden blivit utförsäkrade från a-kassan. Män och arbetslösa med den lägsta ersättningen, enbart grundbeloppet, utförsäkras oftast.

Tolv procent av de arbetslösa får enbart grundbeloppet på högst 320 kronor per ersättningsdag, men 30 procent av dem som blir utförsäkrade har enbart grundbelopp. En förklaring ligger nära till hands. Ersättningen är så låg att de arbetslösa måste ansöka om socialbidrag vare sig de får pengar eller inte.

71 procent av de utförsäkrade är män, jämfört med 53 procent av samtliga arbetslösa. Överhuvudtaget råkar män mest illa ut. De är överrepresenterade när det gäller var och en av de fem sanktionerna.

Det framgår av en av två rapporter från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, om hur Arbetsförmedlingen och a-kassorna har klarat att hantera aktivitetsrapporterna och de nya sanktionerna.

Båda rapporterna har kollat hur det såg ut i januari, februari och mars. Den senaste kom i går. Den visar att 48 procent av Arbetsförmedlingens underrättelser till a-kassorna är bristfälliga. Det saknas underlag som a-kassorna behöver för att fatta beslut om en arbetslös ska drabbas av sanktioner eller inte.

A-kassorna måste be Arbetsförmedlingen att komplettera. Följden blir att de arbetslösa får vänta längre på besked.

– Vid en granskning kunde vi konstatera att Arbetsförmedlingen redan hade noterat vad som behöver göras. Förmedlingen har satt in åtgärder för att rätta till problemen, säger Jan-Olof Dahlgren, generaldirektör på IAF.

IAF pekar också på att a-kassorna inte hanterar Arbetsförmedlingens underrättelser på samma sätt när det kommer flera underrättelser på kort tid om en och samma person. De flesta fattar ett beslut om alla underrättelser. Sedan skriver de ett brev till den det gäller. Syftet är att få folk att bättra sig. Andra a-kassor anser att det krävs beslut om sanktioner för att få folk att bättra sig.

– Det finns ett tolkningsutrymme, men vi anser att det inte kan vara meningen att försäkringen i identiskt lika fall ska hanteras olika av olika a-kassor. Därför har vi efterlyst en ny regel som säkerställer tillämpningen, säger Jan-Olof Dahlgren.

62 000 arbetslösa varnade

I december förra året varnade A-kassornas samorganisation för att mellan 10 000 och 20 000 arbetslösa riskerade att bli utförsäkrade. Det blev drygt 700 under det första året. Här är antalet utförsäkrade till och med september i några a-kassor enligt preliminära siffror från IAF: Alfa-kassan 154, Kommunal 106, Unionen 82, Småföretagarna 61, IF Metall 51, Transport 50, Handels 48 och Akademikerna 11. De nya sanktionerna innebär en straffskala i fem steg. Mellan september 2013 och juni 2014 var antalet utdelade sanktioner: Första steget, en varning, 62 197 arbetslösa. Andra steget, en dags avstängning, 17 281 arbetslösa. Tredje steget, fem dagars avstängning, 4 993 arbetslösa. Fjärde steget, tio dagars avstängning, 1 532 arbetslösa. Femte steget, utförsäkring från a-kassan, 445 personer.