Martin Klepke webbledartopp

Antalet svåra arbetsolyckor har ökat dramatiskt under den borgerliga regeringen.

Efter åtta förlorade år måste därför arbetsmiljön lyftas rejält av en ny regering.

Strax före valet släppte LO också en rapport som visar att det främst är arbetarkvinnor som kontinuerligt arbetar under allra sämst villkor.

Här är problematiken annorlunda, men precis lika angelägen.

Hur förändringen ska gå till står att läsa i docent Hélène Sandmarks bok ”Orka jobba till 65?”.

Sandmark har kartlagt gemensamma faktorer för de undersköterskor som trots allt orkar jobba till pension, sorgligt nog en ynnest som långt ifrån gäller alla.

Hon finner att de anställda måste kunna sätta gränser för fysiskt arbete och hur mycket de lyfter och vrider för att kunna jobba kvar till pension.

Hon finner också att undersköterskor måste ha möjlighet att själva fatta beslut och ha kontroll över sitt eget arbete, få tid till återhämtning, och att det är viktigt med ständig kompetensutveckling.

Sandmarks slutsatser är väl underbyggda. Ändå har utvecklingen gått åt rakt motsatt håll under den borgerliga regeringen.

Att stoppa dagens utnyttjande av arbetskraften måste därför bli ett synnerligen prioriterat område för vår nya regering.