Boklådan är ett gratis nyhetsbrev som tipsar om böcker för den breda arbetarrörelsen. Kent Werne berättar om varför ABF och Arbetet ger ut nyhetsbrevet och varför det behövs. ”Boklådan tar även upp böcker som DN:s kultursida missar”, säger han i detta samtal med Arbetets kulturredaktör Jonna Sima.