David Rönnblom, produktionsledare på Holmen Skog, har jobbat i skogen i 30 år men aldrig sett någon björn.

– Björnattacker är extremt ovanliga. Vi har bedömt det som osannolikt att någon som är ute ska drabbas. Men nu har det bevisligen hänt och då måste vi diskutera om vi kan göra något, säger han.

Malin Boström arbetade åt Holmen Skog med att inventera skogens naturvärde, om beståndet ska skyddas från avverkning. Chefen har besökt henne på sjuk­huset och upprättat en arbetsolycksrapport till Arbetsmiljöverket.

Hade Malin Boström varit hjälpt av ett gevär?

– Nej, hon hade inte hunnit. Folk som varit med om attacker vittnar ju alla om hur fort det går.

Satellitsändare?

– Ja, vi får diskutera det också. Men den tar också lite tid. Nu hade hon mobil att ringa SOS med och en fältdator där hon kunde ta fram koordinatorerna.

– Jag har diskuterat med Malin om vad man skulle kunna göra och det enda är att minska björnstammen. Men det är ett politiskt beslut.

David Rönnblom är imponerad av Malin Boström.

– Mest imponerande är att hon inte är hatisk mot björnen. Det är inte deras fel att de stressas.