Så är surdegen ute på remiss. I dag, onsdag, skickar Arbetsmiljöverket ut ett förslag på bindande föreskrifter för den psykosociala arbetsmiljön. Det handlar om regler för mobbning, arbetstider och bemanning.

Efterlängtad av många fackförbund och skyddsombud. Fruktad av arbetsgivare. Vi talar om bindande föreskrifter för den psykosociala arbetsmiljön. Redan för elva år sedan gjordes ett försök. Arbetsmiljöverket skickade ut ett förslag på remiss. Samtliga arbetsgivare sparkade bakut. De ansåg att förslaget inkräktade på deras rätt att leda och fördela arbetet. Ett år senare var förslaget skrotat.

Men i dag, onsdag, gör Arbetsmiljöverket ett nytt försök genom att skicka ut en remiss om bindande föreskrifter för områden som: krav på jobbet, mobbning, ohälsosam arbetsbelastning, hur arbetsplatsen är organiserad, resurser för att hantera krav i jobbet och uppnå målen.

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsskador 2013 har antalet anmälda arbetssjukdomar och sjukfrånvaro på grund av organisatoriska och sociala orsaker ökat med 50 procent de senaste fyra åren.

När Arbetet granskade den psykosociala arbetsmiljön förra året visade det sig att anmälningar som kommit in till verket om sociala problem ökat med 2 500 procent på tio år.

Även då, för ett år sedan, sa Svenskt näringsliv blankt nej till nya föreskrifter. Den 17 december ska remissvaren på det nya förslaget kommit in till Arbetsmiljöverket.

• Skyddsombuden vill ha bindande föreskrifter.