Sex av tio blivande riksdagsledamöter vill införa ett statligt stöd till kommunerna för att förbättra arbetsmiljön i skolan, visar en enkät som Astma- och allergiförbundet gjort bland riksdagskandidater från samtliga partier.

De rödgröna riksdagskandidaterna är klart mer positiva till ett statligt stöd till skolmiljön än alliansens kandidater, enligt enkätundersökningen.

De blivande riksdagsledamöterna fick per mejl ta ställning till följande fråga: ”en dålig inomhusmiljö i skolan påverkar hälsan och skolresultaten för alla, inte minst för barn och ungdomar med astma och allergi. Anser du att det bör återinföras någon form av statligt investeringsstöd som kommunerna kan söka som bidrag till förbättringar av skolans fysiska arbetsmiljö?”

Enkätfrågan skickades till 510 kandidater som står på valbar plats. Hela 74 procent, eller 375 personer, valde att svara. 61 procent svarade ”ja”, 18 procent svarade ”nej” och drygt var femte svarade ”osäker, vet ej”.

– Staten bör ta ett större ansvar för att alla elever, även de med astma och allergi, får möjlighet att nå goda skolresultat. Därför är det glädjande att sex av tio riksdagskandidater vill se ett statligt stöd till kommunerna för att renovera skolor med dålig inomhusmiljö, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och allergiförbundet, i en kommentar till undersökningen.

En undersökning från Boverket visar att bara fyra av tio skolor och förskolor har godkänd ventilation och lika många har fuktskador.

– Vi har ett förslag till statligt stöd för bättre skolmiljö som vi kallar klassrumspeng. Med tanke på det breda stöd som finns bland riksdagskandidaterna ser vi fram emot en konstruktiv dialog med nästa regering, oavsett färg, säger Maritha Sedvallson.

Under Almedalsveckan arrangerar Astma- och Allergiförbundet ett seminarium: ”Klassrumspeng – för bättre inomhusmiljö och höjda resultat i skolan.”