Medlarna i den pågående tågkonflikten, som hotar att kraftigt utvidgas med sympativarsel från en rad LO-förbund, kommer att lägga ett bud i eftermiddag.

– Vi har en planering som innebär att vi tänker lägga en hemställan klockan 16 och begära att parterna svarar klockan 19, säger medlaren Leif Ohlsson.

I går varslade tågfacket Seko om att utvidga sin strejk till att omfatta godsterminaler i Göteborgsområdet. Sedan tidigare finns ett strejkvarsel mot pendeltågstrafiken i Stockholm, som träder i kraft på midsommarafton om ingen lösning nåtts innan dess.

Den 2 juni bröt strejkens första etapp ut då Sekos medlemmar vid Öresundstågen togs ut i strejk. Oenigheten gäller främst regler för arbetstid och anställningsformer.