I dag, den 18 juni, löper vårt statliga trygghetsavtal ut. Det är ett avtal som har tjänat Sverige väl eftersom det har gjort det möjligt att ställa om statlig verksamhet relativt snabbt och utan att medarbetare har behövt gå ut i arbetslöshet. Nu är det osäkert hur avtalet som berör 250 000 anställda ska se ut framöver.

Trygghetsavtalet gäller de anställda inom det statliga avtalsområdet som är uppsagda på grund av arbetsbrist, i samband med att en verksamhet flyttar till en annan ort och de väljer att inte följa med samt de som har haft tidsbegränsade anställningar som inte förlängs. Trygghetsavtalet gäller också för de som är anställda med lönebidrag.

Målet med trygghetsavtalet är att ingen ska behöva bli arbetslös. Avtalet ska skapa förutsättningar för den enskilda medarbetaren och erbjuda stöd för att finna en ny försörjning på ett så smidigt sätt som möjligt. Därför finns Trygghetsstiftelsen som ger ett individuellt stöd till uppsagd personal. Trygghetsstiftelsen utgår från arbetslinjen och deras arbete är ett föredöme.

Det statliga trygghetssystemet är ett av svensk arbetsmarknads mest framgångsrika. Statistiken visar att redan 3 månader efter att det har kopplats in fullt ut har 50 procent av tidsbegränsat anställda och 25 procent av tillsvidareanställda hittat nytt arbete. Efter två år har cirka 95 procent av alla fått ett nytt arbete.

Våra medlemmar är med och finansierar dessa trygghetsinsatser genom ansvarsfull lönebildning. Nu är det parternas gemensamma ansvar att se till att vi även fortsättningsvis kan ge en bra trygghet för statligt anställda. Politiskt styrd verksamhet kommer alltid att ha ett behov av att förändras utifrån de olika partiernas vilja och utifrån våra demokratiska val. I årets budgetmotioner vill både Alliansen och Socialdemokraterna göra neddragningar på statlig sektor och det lär bli organisatoriska förändringar i staten oavsett vilket parti som vinner valet i höst.

Ett bra och välfungerande statligt trygghetsavtal gynnar alla. Vi vill därför uppmana Arbetsgivarverket att se trygghetsavtalet i det sammanhang som vi har redogjort för här och därmed förstå värdet av att trygghet är en bra grund för utveckling och förändring.

 

Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST

Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet

Lars Fresker, ordförande i Officersförbundet

Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet

Håkan Sparr, ordförande i Försvarsförbundet

Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet

Björn Hartvigsson, ordförande i Tull-Kust

Annika Elias, ordförande i Ledarna