Martin Klepke webbledartopp

I en intervju i Dagens Industri säger den franske ekonomen Thomas Piketty att Sverige bör återinföra ­förmögenhetsskatt och arvsskatt.

Piketty, aktuell med boken ”Kapitalet under det 21:a århundradet”, menar att dagens inkomst- och förmögenhetsklyftor innebär en fatal risk för djupa globala kriser. De välsituerade måste därför tvingas med i satsningar för att stimulera den globala ekonomin.

Med tanke på att världens ­kapitalägare i dag enligt en kartläggning av Tax Justice Network undanhåller 140 000 miljarder kronor från beskattning är det en högst rimlig tanke.

En invändning som ofta hörs är att finansmarknaden är global och att förmögenheter lätt flyttas mellan stater. Det är till exempel bara ett fåtal länder i Europa som i dag har kvar förmögenhetsskatten.

Sverige är dock ett unikum.

Det är bara Sverige och Österrike i EU som har avskaffat arvsskatten. Lägger vi till alliansens gigantiska sänkning av bolagsskatten och utraderade fastighetsskatt utmärker sig Sverige än mer som ett ­skatteparadis där miljonärer lätt undkommer att bidra till vår tillväxt genom att betala skatt.

Det är alltså inte en fråga om möjligheter att få även miljonärer att betala skatt. Det är i stället en fråga om vilja.