Jag jämför konferensen om bokbranschen ”The Next Chapter” i Stockholm förra veckan med en annan konferens jag var på häromåret, ”Den digitala tryckvågen”, där de elektroniska formaten var ett hot, och frågan var hur det går till att tjäna så mycket pengar som möjligt genom att sälja samma innehåll i olika utföranden. Läs rapport från den konferensen här!

Den här gången var stämningen mer att branschen måste värva läsarna för att sen kunna sälja. En mycket mer folkbildande attityd.

Michael Bhaskar var en av de många framstående talarna på konferensen. Han påminde om att boken är ett socialt fenomen lika mycket som en produkt.

Här är en liten sammanfattning av stämningarna, lika mycket av vad som sas:

Allt fler kommer att läsa böcker i e-format och betala allt mindre per exemplar. Och en allt större andel av dessa böcker kommer att vara egenutgivningar. Om bokförlagen inte ska slås ut måste de bli allt bättre på det de redan är bra på: att ge ut genomarbetade, tydliga böcker. Tydliga i den bemärkelsen att varuformen innebär en läsanvisning. Detta gäller på sikt även e-böckerna.

Marknadsföring handlar (mer än om att prångla ut enskilda titlar) om att skapa publiker – gemenskaper av läsare. För konkurrensen kommer från andra snabbare media och underhållningar. Det behövs berättelser om värdet av berättelser.

Samtidigt kommer det att bli allt mer möjligt att låta de köpstarka betala mer för exklusivt innehåll och utförande.

Det handlar alltså om att administrera en massa olika flöden av läs- och köpvanor. I synnerhet måste katalogerna bli mycket bättre.

Kulturpolitik nämndes nästan inte alls – förutom en presentation av en berömvärd brittisk satsning The Space, som ligger i medieteknologisk framkant för att skapa nya läsvanor. Bakom den står BBC, Arts Council och London Review of Books.

Men jag kunde inte låta bli att tänka att här finns det guldläge för folkbildning både från statligt håll och från folkrörelserna.

Marknaden kan ju inte själv åstadkomma den berättelse om läsandet som den behöver. Om den specifika upptäcktsfärd som varje läsande genomgår i tät dialog med andra.

Framför allt skulle folkbiblioteken kunna återta sin roll som kontaktförmedlare mellan läsaren och de böcker som skulle kunna intressera hen.

Ingen är nämligen betjänt av ett utbud som bara består av bästsäljare.

The Next Chapter

Är en konferens som anordnas av Publit och Bok&Bibliotek. Första delen som omtalas i artikeln avhölls i Stockholm den 23 maj. Nästa stopp är Malmö (de 22 augusti) och Göteborg (den 24 september).