Toaletterna på ett äldreboende i Stockholm är så trånga att personalen inte kan jobba utan risk för belastningsskador, konstaterar Arbetsmiljöverket som hotar arbetsgivaren med ett vite på två miljoner kronor om bristerna inte åtgärdas.

Många av de äldre och dementa som bor på äldreboendet Svalnäs på Djursholm, ett exklusivt villasamhälle i Danderyds kommun strax norr om Stockholm, behöver hjälp av personalen vid toalettbesök och duschning.

Men personalen har inte tillräckligt med utrymme runt toalettstolarna för att kunna använda tekniska hjälpmedel, exempelvis manövrera en rullstol eller hjälpa patienter att förflytta sig till och komma ur rullstolen.

Enligt Arbetsmiljöverkets regler ska det finnas ett utrymme på minst 80 centimeter på vardera sidan av en toalettstol, samt extra utrymme ifall boenden behöver rullstol eller annat hjälpmedel.

Äldreboendet drivs av en stiftelse helt ideellt, det vill säga utan några vinstintressen. I ett svar till Arbetsmiljöverket skriver stiftelsen att man tagit fram förslag och tidsplan för att bygga om de trånga utrymmena, men att åtgärderna inte kommer att vara klara förrän hösten 2017.

Arbetsmiljöverket godkänner tidsplanen. Stiftelsen ska vara klar med alla ombyggnationer senast i mitten av januari 2018. I annat fall kan den tvingas betala 2 000 000 kronor i vite.

Våren 2012 hotade Arbetsmiljöverket också Region Gotland med ett vite på tio miljoner kronor för trånga patienttoaletter på Visby lasarett. Det ska finnas ett direkt samband mellan ett vitesbelopp och kostnaderna för de åtgärder arbetsgivaren måste vidta, resonerar man på Arbetsmiljöverket.

– I det aktuella fallet avgörs vitets storlek av hur mycket en ombyggnation kommer att kosta, förklarar Sari Gharanfoli, arbetsmiljöinspektör. Alltså ska det inte vara billigare att betala ett vite än att åtgärda bristerna. Det ska inte löna sig att strunta i våra krav.

Enligt Arbetsmiljöverket är akuta ryggsmärtor i samband med plötsliga och tunga lyft samt smärtor i nacke och rygg efter en längre tids belastning de vanligaste skadorna bland vårdpersonalen.