Arbetsgivarna i Teknikföretagen är positiva till att diskutera IF Metalls idé om de anställdas trygghet och företagens strävan efter flexibilitet för industrin.

– Det är klart intressant att se vad vi kan hitta som ömsesidiga lösningar, säger Anders Weihe, förhandlingschef hos Teknikföretagen.

Tidigare i dag berättade vi att IF Metall vill föra förhandlingar med motparterna i industrin om turordningsregler, anställningsregler, anställningstrygghet för bemannings- och visstidsanställda, utbildning av anställda och omställningsstöd. Och facket tänker sig att förhandlingarna ska föras branschvisa för att förhållandena är så olika.

Teknikföretagens Anders Weihe tror att det kan vara en bra idé att förhandla bara inom industrin. Han pekar på att fack och arbetsgivare i industrin har ett bra förhandlings- och samtalsklimat och att både fack och arbetsgivare enligt honom ser företagens behov i den konkurrenssituation som de befinner sig i.

– En sådan samsyn finns inte på hela arbetsmarknaden och då kanske det inte finns förutsättningar för bredare överenskommelser, säger Anders Weihe.

Han tror inte att det skulle gå att komma överens med hela LO, eftersom LO-förbunden har olika syn. Anders Weihe ser samma slags motsättningar på arbetsgivarsidan, där problemet är att en del inte kan se de internationellt konkurrerande företagens problem medan andra arbetsgivarorganisationer inte räknar med LO utan är inriktade på att göra upp med tjänstemännen.

– Samtidigt vore det bra med grundläggande överenskommelser om vissa saker för hela arbetsmarknaden och det gäller reglerna om anställningsskydd.

Sedan årsskiftet står förhandlingarna om omställning och turordningsregler mellan PTK och Svenskt Näringslivs stilla. Anders Weihe tror inte att förhandlingar inom industrin skulle kollidera med dessa diskussioner.

– Lite svårt att säga, men det har ju kört fast. Och deras diskussioner rör något som är mer begränsat än det IF Metall pratar om. Och kanske behöver hela anställningsskyddet reformeras.

Även om Anders Weihe tycker att IF Metalls förhandlingsidé kan vara intressant säger han det är en stor om komplicerad fråga. Det kan handla om lagstiftning och det gäller att det nya passar ihop med de system som finns hos Arbetsförmedlingen och de avtalade system som finns om omställning av arbetslösa.

 

Läs tidigare artikel:

IF Metall öppnar för uppluckrad turordning