Visstidsanställda tjänar flera tusen kronor mindre i månaden än kollegor som har fasta jobb, även när de arbetar lika mycket, enligt en rapport från fackförbundet Kommunal.

Skillnaden är 3 400 kronor i månaden för heltid. Samtidigt jobbar tillfälligt anställda i större utsträckning deltid än vad tillsvidareanställda gör, vilket ytterligare ökar löneskillnaden.

Annelie Nordström”För Kommunals medlemsgrupper, där många arbetar inom vård och omsorg, får detta stora konsekvenser. Många av våra medlemmar är redan från början lågavlönade och har svårt att leva på sin lön”, skriver Annelie Nordström, ordförande för Kommunal, i en kommentar.

I fjol ökade antalet visstidsanställda för femte året i rad inom Kommunals organisationsområde, som även innefattar privata arbetsgivare i välfärdssektorn. Totalt handlar det om 156 000 personer. Under samma tid har antalet tillsvidareanställda minskat vilket innebär att även andelen visstidsanställda av den totala arbetsstyrkan ökat kraftigt.

2008 innebar en brytpunkt efter att antalet visstidsanställda innan dess trendmässigt minskat sedan 2003. Detta kopplas i rapporten med stor sannolikhet ihop med den nya anställningsformen ”allmän visstidsanställning” i lagen om anställningsskydd (LAS) som trädde i kraft 2007.

Denna innebar en möjlighet för arbetsgivarna att slippa ange några särskilda skäl till tidsbegränsningen och under en längre tid än tidigare stapla visstidsanställningar på varandra utan att behöva fastanställa.

Enligt Kommunals rapport är hälften av alla som börjar som visstidsanställda fortfarande visstidsanställda tre år senare. Bland dessa finns en stor grupp timanställda. På Kommunal vittnar man om att det i princip i varje svensk kommun finns personer som är så kallade ”sms-vikarier”, det vill säga de måste ständigt hålla koll på sin telefon om arbetsgivaren skickar ett sms med en förfrågan om att hoppa in och jobba med kort varsel.

– Ofta skickar de dessutom till flera stycken samtidigt och så går jobbet till den som är snabbast med att svara, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, som i dag deltog i ett seminarium med anledning av Kommunals rapport.

Enligt Kommunals rapportförfattare Annakarin Wall finns det en utbredd missuppfattning att dessa personer skulle vara outbildade och att det är orsaken till att de inte får fast anställning.

– Men i vår medlemsundersökning uppger 55 procent av ”timmisarna” att de har en omsorgsutbildning eller motsvarande. Bland de visstidsanställda är det 65 procent, säger hon.

Av rapporten framgår även att visstidsanställda har sämre arbetsvillkor. De får oftare ta så kallade delade turer, där man arbetar ett par timmar på morgonen för att sedan vara ledig en stund mitt på dagen och därefter slutföra arbetsdagen genom ytterligare arbete till sent på kvällen.

Visstidsanställda får även sämre möjlighet till fortbildning och får i lägre utsträckning tillgång till förmåner som arbetskläder och friskvårdsbidrag.

Visstidsanställningar är vanligare bland privata bolag i välfärdssektorn och Annelie Nordström, ordförande i Kommunal, har sin bild klar av varför arbetsgivare gärna undviker att fastanställa.

– Det är för att man fortfarande tror att det är billigare med timmisar, säger hon.

Personalomsättningen är relativt sett mycket hög i arbetaryrken inom Kommunals organisationsområde. Var fjärde person byts ut varje år, jämfört med en av tio bland tjänstemännen i kommunal sektor. På Sveriges Kommuner och Landsting, som representerar arbetsgivarna, medger ordförande Ingela Gardner Sundström att bristande kontinuitet är ett problem som drabbar kvalitén i verksamheten.

ingelagardnersundstrom– Vi kommer aldrig att kunna klara oss utan en viss andel visstidsanställda och ”timmisar” med tanke på hur våra arbetsuppgifter ser ut, inte minst inom äldreomsorgen. Men naturligtvis vill vi att den andelen ska vara så låg som möjligt, säger hon.