Foto: Cornelius Poppe

Foto: Cornelius Poppe

Gästbetygen är visserligen svårtolkade, men de båda ormhotellen vid Torp utanför Uddevalla verkar ha fått klart godkänt under vintern. Av det hundratal ormar som samlades in i höstas har forskarna hunnit räkna in drygt 20.

– Det verkar som att det har fungerat väldigt väl så här långt, säger Johan Ahlén, biolog på Naturcentrum AB.

Hotellen byggdes i samband med ett vägbygge för att ersätta naturliga övervintringsplatser för främst hasselsnoken, som är fridlyst. Men även huggormar, snokar och kopparödlor checkade med hjälp av forskarna in i den uppbyggda stenmiljön i höstas.

Förhoppningen är att ormarna framöver ska hitta tillbaka till hotellet utan forskarhjälp.

– Tanken är att ormarna ska omprogrammeras så att de hittar tillbaka även när vi tar bort inhägnaderna.