28 000 fler visstidsanställda. 32 000 färre fast anställda. Det är de senaste fem årens utveckling inom äldreomsorgen, enligt Kommunals nya rapport ”Är det här okej?”

Rapporten kommer tre dagar efter det att Sveriges Kommuner och Landsting talade om att vård och omsorg behöver nyanställa 225 000 personer på tio år. Bristen är allra störst på undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. 129 000 nya behövs inom fem år.

Nu visar Kommunals rapport att var fjärde timanställd, och var femte fast anställd, inte vill jobba kvar i äldreomsorgen om tre år.

– Det är mycket oroande att så många som arbetar inom äldreomsorgen inte ser en framtid inom yrket. Politikerna säger sig vilja värna välfärden – och SKL:s siffror visar mycket tydligt att behovet finns. Därför är det obegripligt att de ansvariga inom vård- och omsorgssektorn inte har förstånd att göra de nödvändiga investeringar som för att vi också i framtiden ska kunna ha en välfärd värd namnet, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström i ett pressmeddelande.

På fem år har arbetsmarknaden inom äldreomsorgen blivit betydligt otryggare – åtminstone för dem som jobbar i Kommunals yrken. 31 procent har en visstidsanställning.De visstidsanställda tjänar sämre, jobbar fler delade turer, får mindre kompentensutveckling – oftast ingen alls – och har sämre förmåner än fast anställda. På en heltid skiljer det 3 400 kronor mellan en visstidsanställd och en fast anställd.

Men få i äldreomsorgen jobbar heltid och andelen är ännu lägre bland visstidsanställda och timanställda. Om man tar hänsyn till hur många timmar de lyckas få ihop skiljer 10 500 kronor i månaden i lön mellan en fast anställd och en visstids- eller timanställd.

Många går med otrygga anställningar i åratal. Så många som 40 procent av de visstids- och timanställda är oroliga för att bli av med jobbet. Efter tre år har hälften av de visstidsanställda få fasta jobb. Efter sex år är siffran nio av tio.
Antalet visstidsanställda minskade med 20 000 på fem år mellan 2003 och 2008. Kommunal anser att de senaste fem årens utveckling beror på att allmän visstidsanställning infördes 2007.