Omotiverade löneskillnader mellan män och kvinnor finns inte bara i traditionella kvinnoyrken utan i högsta grad också bland jurister, samhällsvetare och ekonomer.

Enligt fackförbundet Jusek, som organiserar dem, tjänar männen i dessa yrken i genomsnitt 13 procent mer. Under ett helt arbetsliv ger det männen 2,9 miljoner kronor mer i lönekuvertet, skriver Juseks ordförande Sofia Larsson och vd Magnus Hedberg i en debattartikel i Dagens Industri.

Till stor del beror det på att kvinnor står för 80 procent av föräldraledigheten, vilket medför lång tids frånvaro från jobbet och därmed sämre karriärmöjligheter.

Störst är löneskillnaden i den privata sektorn och bland ekonomer, där kvinnor tjänar 84 procent av männens lön. 5,7 procentenheter av löneskillnaden på 13 procent förklaras inte av barnledighet eller något annat.